ст. преп. Цветелина Господинова – Психология на личността и Психотренинг

ст. преп. Цветелина Господинова

Психология на личността и психотренинг

Биография

Завършила е Бакалавърска програма към Театрален Департамент на Нов Български Университет, специалност „Актьор“ и Магистърска програма към същия Университет – “Артистични психо-социални практики и психодрама”. Завършва групова анализа 2008-2013 към Българско общество по групова анализа и групови процеси и Частен университет Зигмунд Фройд, Виена. Придобива степен Психодрама терапевт 2007-2014 към обучителни институции фондация „Психотерапия 2000“ и Център за култура и дебат „Червената къща“, членове на Федерация на европейските психодрама тренинг организации (ФЕПТО). От 2008/2009 учебна година е преподавател в Театрален колеж “Любен Гройс” курс “Психология на личността и психотренинг”. От 2008/2009 преподава “Драма без сценарий”, „Изкуство-терапия“ и „Създаване на кратки сценични форми“ в Магистърската програма на Нов български университет “Артистични психо-социални практики и психодрама”. Понастоящем е консултант и ментор на студентски практики към Павилион 19: Между хората и културите, проект за работа с мигрантски и местни общности чрез изкуство, култура и психо-социална подкрепа, получил наградата на БАП за най-добра практика на годината. В клинична работа с пациенти.

 
Translate »