Силвия Иванова – Учебен отдел

Силвия Иванова

Завеждащ "Учебен отдел"

Информация

Силвия Иванова е завеждащ „Учебен отдел“ и координатор на цялата учебна и административна дейност на Колежа. Тя е човекът, който организира и води връзката между всички звена в Колежа, както и с външните комуникации.

Предишен опит

Работила като 

гл. инспектор в Дирекция „Инспекция по труда“ гр. София и Управител на „Консулт труд и право“ ЕООД.

 

Translate »