Проф. д-р Йоана Спасова-Дикова – Театър и литература

Проф. д-р Йоана Спасова-Дикова

Театър и литература

Биография

Професионална кариера

Научен сътрудник II, научен сътрудник I степен, старши научен сътрудник II степен и професор в Институт за изследване на изкуствата – Българска академия на науките, сектор „Театър“. Научен сътрудник в NIAS, Холандия.

Научен секретар на БАН, направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност“. 

Експерт към НАОА, България, ERIH PLUS NSD, Норвегия

Автор на повече от 120 научни публикации в енциклопедии, реферирани и специализирани сборници и периодични издания у нас и в чужбина.

Лектор в множество университети: Великотърновски университет, Софийски университет, Нов българки университет, Театрален институт, Амстердамски университет, Холандия, Югозападен университет, Университет по библиотекознание и комуникационни технологии, Театрален колеж „Любен Гройс“ в областта на историята и теорията на театъра, актьорското изкуство, актьорските тренингови системи, реториката, сценичната реч, театралната антропология, семиотиката, иконографията, театралните публики, перформативните изкуства и новите технологии, документалния театър, театралния мениджмънт, иновативните подходи в обучението.

Автор е на книгите:

  •  За две актьорски съзвездия (2004).
  • История на българския театър.
  • Българският театър между двете световни войни на ХХ век (в колектив, 2011),
  • Мелпомена зад желязната завеса. (2015) (последните две са отличени с наградата „Икар“ на САБ за критически текст).
  • Българският XX век в изкуствата и културата (в колектив, 2019).
  • Актьорът и паметта. Андрей Чапразов (1920-1999). По случай 100 години от рождението на актьора (в колектив, 2020).

Образование

  • Завършва актьорско майсторство за драматичен театър във Висш институт за театрално изкуство „Кръстьо Сарафов“, София .
  • Театрознание в Санкт-Петербургски държавен институт за театър, музика и кинематография, Русия, където защитава докторска дисертация по театрознание.
  • Специализира в Оксфорд, Великобритания и в NIAS, Холандския институт за академични изследвания
Translate »