доц. д-р Радостин Русев – Театър и литература

доц. д-р Радостин Русев

Театър и литература

Биография

Доктор по филология, доцент в Института за литература при Българска академия на науките.

Области на научен интерес: руска литература (ХХ и ХХI век); българо-руски литературни диалози; литературен модернизъм и постмодернизъм; художествена литература и интернет; история и литература на руската емиграция в България през 20-те и 30-те г. на ХХ век.

Автор на книгата „С маска и няколко лица. Валентин Распутин и руската „селска проза” (60-те – 80-те г. на ХХ век)”; на над 50 студии и статии в научни сборници и списания у нас и в чужбина и 31 статии в енциклопедични издания.

Тема на хабилитационния труд: „Метафорите на постмодернизма в руската литература”.

Съставител и редактор на научните сборници „Междукултурната комуникация и руските литературни модели. Межкультурная коммуникация и русские литературные модели”, „Теодор Траянов и неговата епоха”, „Погасло дневное светило…”. Руската литературна емиграция в България 1919–1944”, „Руската литература в мрежата: текстове и четене”, „Болгария и Россия (ХVІІІ–ХХ вв.): взаимопознание”, „Russian Classical Literature Today: The Challenges/Trials of Messianism and Mass Culture” (Cambridge Scholars Publishing, 2014), „България и Русия (ХVІІІ–ХХI век) – пътища и кръстопътища”.

Отговорен редактор и съавтор на енциклопедичния справочник „Периодика на руската емиграция в България (1920–1943)”.

Ръководител на научно-изследователските проекти „Руската литературна емиграция в България (20-те – 40-те г. на ХХ век)” (2002–2007), „Руската литература в мрежата: текстове и четене” (2007–2010), „Изгнанието и Творчеството като Съдба: Александър Митрофанович Фьодоров” (от 2016).

Translate »