доц. д-р Елка Трайкова – Театър и литература

доц. д-р Елка Трайкова

Театър и литература

Биография

Завършва българска филология в Софийския държавен университет. Специализира в Катедрата по съвременна българска литература на СУ „Климент Охридски“, където защитава научна разработка на тема „Тенденции в съвременната българска поезия на 60-те години на XX в.“. Редовен аспирант в Института за литература при БАН. Доктор с дисертация на тема „Литературният периодичен печат през 20-те години на ΧX в.“

Научен сътрудник и старши научен сътрудник II степен в секция „Нова и съвременна българска литература“ в Института за литература. Завеждащ секция „Нова и съвременна българска литература“ към Института за литература при БАН.

Член на Научния съвет на Института за литература към БАН. Член на комисията по хуманитарни науки към Фонд „Научни изследвания“.

 

Директор на Института за литература към БАН.

Ръководител е на научния проект „Периодика и литература“, в рамките на който са издадени 5 тома от едноименната поредица.

Като преподавател е водила курс по „История на българската литература между двете световни войни“ за студентите бакалаври българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“.

Редактор и съставител на научни издания, както и на множество статии и студии.

 

Автор е на книгата „Българските литературни полемики от началото на XX в. до 70-те години на века.“

Translate »