доц. д-р Валерий Пърликов – Съвременни театрални концепти

доц. д-р Валерий Пърликов

Съвременни театрални концепти Ателие за сценични стратегии

Биография

Театрален режисьор, доцент, доктор по Театрознание и театрално изкуство. Реализирал повече от 20 постановки за периода от 1996 г. до сега. Носител на награди за режисура от национални форуми по изкуствата. В рамките на ръководените от него „Трупа за театрални експерименти“ (София, 2002 г.) и „Ателие за сценични стратегии“ (Театрален колеж „Любен Гройс“ от 2006 г. и понастоящем) разгръща своя изследователски подход в методология за работа с актьори, основаваща се на практики, провокиращи преживявания в изместено състояние на съзнанието.

През 2010 г., за целите на развитието и популяризирането на авторската си стратегия за театрална конвенция „Театър-метаезик”, създава ФОНДАЦИЯ „КЕРИГМА“ и Ателие „VIA NEGATIVA“.

Автор на монографиите

  • „Театърът като метаезик” (Пърликов, В, Театърът като метаезик, ИК „САФО”, Ловеч, 2007 г.) и „ТЕЗИС-РЕВЮ СИМУЛМОРТ” (Пърликов, В. ТЕЗИС-РЕВЮ СИМУЛМОРТ. ИК „Сафо”, Ловеч, 2016).
Translate »