Театърът на актьора-аниматор

УЧЕБНА ПРОГРАМА

 

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: Театърът на актьора-аниматор

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: Актьорство за драматичен театър

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 1 семестър

ОБЩ ХОРАРИУМ: 60 часа 

ФОРМА НА КОНТРОЛ:  изпит

ОБЩ ОБЕМ КРЕДИТИ: 3

АВТОР НА ПРОГРАМАТА: преп. Христо Станчев

ПРЕПОДАВАТЕЛ: преп. Христо Станчев

–––––––––––––––––––––––––––––––-

 

Анотация:

Тук думата анимация ще се използвана като латинското animātiō, „оживявам“; от animō  („оживявам“ или „давам живот“) + ātiō („действие“).

 Курса има за цел да разгледа въпросът за оживяване, вдъхване на живот на пространството, аудиторията и тялото.  Приоритетна цел в обучението, ще бъде въображението и не точно то, а това което го отключва и го кара да се задейства.  Ще се правят опити, упражнения и експерименти по посока отключване на живото творческо въображение, анализирайки някои от системите и методите на известни творци, педагози и теоретици в театъра, театрални постановки и събития. Актьорът, ще е поставен в центъра, като провокатор и  неразделна част от анимационния процес.

 

Учебни резултати, които ще бъдат оценявани:

 • Творческо въображение;
 • Креативно поведение;
 • Умение за действие в ситуация;
 • Умения за работа в провокирана среда;
 • Умения за адаптация;
 • Умения за трансформация.

Форма, в която ще бъдат представени постиженията: 

 • Тест;
 • Игра в провокираща среда.

Процедури за оценяване постиженията на студентите:

 • Начален тест за креативност;
 • Текуща оценка; Дискусии, беседи и диалози по поставена тема;
 • Краен тест за  креативност.
Translate »