Сценична изразност

УЧЕБНА ПРОГРАМА

 

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: Сценична изразност

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: Актьорство за драматичен театър

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: четири семестъра

ОБЩ ХОРАРИУМ: 120 часа

ФОРМА НА КОНТРОЛ:  изпит

ОБЩ ОБЕМ КРЕДИТИ: 8

АВТОР НА ПРОГРАМАТА: проф. Надежда Сейкова

ПРЕПОДАВАТЕЛ: проф. Надежда Сейкова

–––––––––––––––––––––––––––––––-

 

  Анотация:

  Двугодишният курс по „Сценични изразни средства”  цели осмислянето и практическото овладяване и обогатяване на изразните средства на артиста. Чрез изследване и опознаване на себе си и своите възможности, студентът трябва да се подготви за процеса на превъплъщение в образ, да овладее умението да пресъздава на сцената различни характери и сложни взаимоотношения. Чрез богато физическо поведение, овладяване на възможностите на словесното действие и пресъздаване на сложен психологически живот на сцената.

 

I курс

Първи семестър:

 1. Изкуството на театъра като игра.
 2. Изразните средства при изграждане на характера.
 3. Вниманието и концентрацията при подбора на изразни средства.
 4. Наблюдателност, водене на дневници за натрупване на арсенал от образи и изразни средства.
 5. Въображение и фантазия в действие и подбор на изразните средства при пресъздаване.
 6. Действие с въображаеми предмети, етюди.
 7. Мускулно напрежение и мускулен контрольор. Упражнения.
 8. Различни походки, смяна на мускулното напрежение. Упражнения –  преминаване на въображаем ток по цялото тяло, мускулно схващане и отпускане.

Изпит.

 

Втори семестър:

 1. Действие и взаимодействие – умение да въздействаш,  да слушаш, да оценяваш. Средства на общуване чрез слово, жест, пауза.
 2. Упражнения за взаимодействие; пряко – очи в очи; с гръб; дискретно, без текст и  с текст.
 3. Текст и смях. Импровизация на естествен смях с взаимодействие и характерен смях. Взаимодействие със заучен текст и смях.
 4. Възклицания – с гласни кратки и удължени, съгласни. Етюди на диалози с взаимодействие с възклицания без текст.
 5. Изиграване на животни. Анализиране на физическото им поведението, звуците и взаимодействието. Пресъздаване на характера и поведението им. Упражнения за животно и човек-животно (изиграване характера на животното).
 6. Разиграване на етюди по двойки и тройки; взаимодействие между животните; запознаване, симпатизиране, конфликти.
 7. Превръщане в предмети. Избор на предмети за пресъздаване на сцената. Изследване на предмета – формата, начина на движение на предмета в пространството, издаване на звуци, характера на предмета (симпатичен и несимпатичен). Пресъздаване на предмета и неговото въображаемо обогатено движение по сцената.
 8. Взаимодействие на два и три предмета, създаване на обстоятелства за взаимно проучване и взаимно действие, сприятеляване и конфликти.
 9. Използване на песента като действие и акценти в действието. Взаимодействие чрез песен и текст. Действие на музика.

Изпит.

 

II курс

Първи семестър:

Работа с басни, подбор на басните, драматизация, разпределение, анализ. Работа с текст.

Работа на сцена.

 

Изпит.

 

Втори семестър:

Работа с народно творчество.

 

Изпит.

Translate »