Изкуство на актьора в киното

УЧЕБНА ПРОГРАМА 

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: Изкуство на актьора в киното

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: Актьорство за драматичен театър

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 1 семестър

ОБЩ ХОРАРИУМ: 45 часа

АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ: 3 часа седмично

ФОРМА НА КОНТРОЛ: изпит

ОБЩ ОБЕМ КРЕДИТИ: 2

АВТОР НА ПРОГРАМАТА:

ПРЕПОДАВАТЕЛ:

–––––––––––––––––––––––––––––––-

 

  Анотация:

Основна  общообразователна  дисциплина.

 

Подготовка: филмовите стилове в киното и задачите на младите актьори.

 

Учебни резултати, които ще бъдат оценявани: познания върху историята на световната и българска кинематография.

 

Форма, в която ще бъдат демонстрирани постиженията: развиване на теми и дискусии като основа за текущи и семестриални оценки.

 

Процедури за поставяне на оценка върху постиженията на студента:

  • текуща семестриална оценка;
  • устен изпит.
Translate »