Ателие за сценични стратегии

ПРОГРАМА – „АТЕЛИЕ ЗА СЦЕНИЧНИ СТРАТЕГИИ“ – ЛАБОРАТОТРИЯ НА АКТЬОРА“

 

Ателие за сценични стратегии в ТК „Л. Гройс“ (създадено през 2010 г.) е част от „Лаборатория на актьора“ и представлява изследователска територия за разработки в областта на актьорското майсторство. Заниманията в Ателието се водят от режисьора Валерий Пърликов (доц., доктор по театрознание и театрално изкуство) и включват лекционен курс и интензивни практически занятия. Оставайки в общия поток на театралната антропология (разработките на Ричард Шехнер, Йежи Гротовски, Питър Брук, Еуженио Барба и пр.), методологията на изследването в Ателието е уникална с включването в актьорския тренинг на преживявания в „изместено състояние на съзнанието”. „Изместени”, особени, са състоянията на съзнанието, характерни за екстатичния мистичен опит, съдържащи произволна стратегия за личностна преидентификация. Класически подстъпи на методологията са ритуалните инициационни схеми, психотерапевтичните програми и практиката на режисьора-паратеатрал Йежи Гротовски. Заниманията в Ателието не водят до публични покази и не са насочени към краен резултат, те имат базисен характер и са предназначени да изследват и уширяват възможностите на театралния инструментариум, с акцент върху актьорската презентация.

Като част от лабораторна програма, Ателието привлича участници от всички курсове чрез изрично волеизявление, които работят в групови и индивидуални занимания, в зависимост етапите на изследванията.

Translate »