Know Us Better

За нас

Театрален колеж "Любен Гройс"

История

Театралният колеж „Любен Гройс“ е висше училище базирано в София.

Създаден през далечната 1991 година от проф. Елена Баева.

Формат на обучение

 

Обучават се студенти по специалността „Актьорство за драматичен театър“. Завършилите обучението от 6 семестъра (3 учебни години) получават образователно-квалификационна степен професионален бакалавър. Ректор и основател е проф.  Елена Баева.

Основни дисциплини

 • Актьорско майсторство
 • Сценична реч
 • Съвременни танцови техники
 • Музикално обучение
 • Основи на бойните изкуства
 • Сценичен бой, Фехтовка
 • Театър и литература
 • Основи в историята на изобразителните изкуства
 • Сценография грим, костюми

Мисия

Театрален колеж „Любен Гройс“ е специализирано висше учебно заведение – самостоятелен колеж, което обучава студенти по специалността „Актьорство за драматичен театър“. Подготовката се провежда по програмата „Актьор на живия театър“.

Принципната цел в образователната дейност на Колежа е да проведе широкопрофилно обучение по специалността, като се подготвят специалисти, притежаващи необходимия спектър и дълбочина на знания и умения за успешна професионална кариера.

Завършилите курса на обучение, придобиват арсенал от творчески и изпълнителски умения, както и знания и представи в рамките на интердисциплинарни учебни планове и програми.

Цели

 • Богата обща култура и професионални умения, чрез които да реализират изградена творческа индивидуалност и самостоятелно мислене;
 • Солидни знания по същината на онези учебни дисциплини, които формират фундамента и спецификата на актьорската професия;
 • Импулсивност, гъвкавост, добро познаване на собствения интелектуален, емоционален и сетивен потенциал;
 • Знание и опитност за водене на мотивирано целенасочено сценично действие;
 • Опитност да участват творчески в процеса на изграждане на художествения образ едновременно на концептуално и детайлно ниво на неговото разработване;
 • Добро познаване на традиционните и съвременни тенденции и практики в актьорското майсторство;
 • Познания, опит и самочуствие, необходими за изграждане на сценическо поведение на образа;
 • Усет както към импровизацията, така и към включване в драматургически предложената и изградена сценична ситуация;
 • Възможност да продължат образованието и развитието си в по-висока образователно-квалификационна степен;
 • Развити способности за междуличностни комуникации и за работа в екип;
 • Познание в областите за реализация на придобитата квалификация и ролята на културните институции;
 • Усет за хуманитарните, социалните и личностните аспекти на актьорската професия.
 • Има документирана мисия, цели и задачи, които са публично оповестени и на чиято основа ВУ изгражда образователната си политика, насочена към потребностите на обществото в регионален и национален мащаб.

Патрон

Любен Георгиев Гройс e роден на 01.03.1943 г. в Русе, умира на 04.02.1982 г. в София. Завършва режисура при проф. Г. Костов във ВИТИЗ „Кр. Сарафов” (1960).

Работи в РДТ – Смолян (1960 – 1963), ДТ –Варна (1963 – 1967), Централен куклен театър (1967 – 1971), ДТ – Пловдив (1971 – 1979), НДТ „Сълза и смях” (1979 – 1982).

Гастролира като режисьор в страната и в чужбина. Член на Шекспировото общество.

Автор на текстове за театър. Има участия в Телевизионен театър. Носител на национални награди.

Translate »