Участие в Театрален фестивал „Магията на театъра“

Участието беше със спектакъл изграден от две едноактни пиеси на Тенеси Уилямс – „Предназначено за събаряне“ и „Говори ми като дъжда“, постановка: проф. Елена Баева и участието на възпитаниците на Колежа – Силвия Петкова, Гордан Коев, Ралица Арнаудова, Цветелина Бодурова и Любомир Филипов. С радост споделяме, че представлението премина с изключителен успех и широк отзвук сред зрителите, преподавателите и студентите от Югозападния университет. Създадоха се контакти и се постави началото на добро сътрудничество между Колежа и Югозападния университет.

Leave a Reply

Translate »