Приемни изпити

Прием

Информация за кандидатстване:

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: август/септември
Документите се подават в офиса на Колежа от 09.30 до 15.30 ч.

Документи за кандидатстване:
– диплома за средно образование (копие)
– 4 снимки
– медицинско и бележка от психодиспансера
– преводно нареждане за сумата от 50 лв. за I кръг.
/Всеки следващ кръг: по 50 лв./

На място се попълва молба по образец.

За контакт: 

 • 0894304840 
 • 0894304843  
 • 02/4281103

Адрес: гр.София 1504, бул. Евлоги и Христо Георгиеви №169

/срещу Консерваторията/, ет.2

Материали за кандидатстване

Кандидатът трябва да подготви по свой избор репертоар от

 • стихотворение
 • басня
 • откъс от проза
 • монолог /комедиен или трагичен – по избор/
 • песен и танц

Оценяване

 • Оценяването на І кръг става с  “ДА” и “НЕ”.

          Получилите “НЕ” отпадат от по – нататъшно участие в конкурса.

 • Оценяването на ІІ и ІІІ кръг става с цифрови оценки, при което кандидатът трябва да има оценка не по–малка от “добър” (4.00), за да бъде допуснат до следващия кръг и да бъде класиран.
 • Крайното класиране се извършва от сбора на оценките на ІІ кръг и удвоената оценка от ІІІ кръг. Най–ниският необходим бал за крайно класиране е 12.00.

Кандидат–студентската изпитна процедура включва три кръга.

І.

Кръг

 • Изпълнение на подготвени материали по избор на кандидата.
 • Изпълнение на подготвени материали по избор на комисията.
 • Оценка на гласово–говорните данни и сценично присъствие.
ІІ.

Кръг

 • Изпълнение на подготвените материали по избор на комисията.
 • Поставяне на сценични задачи.
 • Проверка на музикалността, ритмичността, движенческите и танцови качества на кандидата.
ІІІ.

Кръг

 • Изпълнение на подготвените материали.
 • Поставяне на сценични задачи.
 • Четене на непознат текст.
 • Писмено есе по зададена тема, целящо проверка на образно-емоционалното мислене на кандидата.
 • Разговор–интервю с комисията.

Критерии за приемане, оценяване и дипломиране на студентите

 • Творческа концентрация и въображение;
 • Органично поведение;
 • Изградено чувство за ансамбъл;
 • Способност за създаване на индивидуален стил при изграждане на роля (характер, образ, модели и методи на мислене);
 • Умение за работа с режисьор при участие в постановка;
 • Умение за анализ на драматургичен текст;
 • Познание и демонстриране на стилове на актьорската игра.

Банкова сметка за превод на изпитни и семестриални такси

ТЕАТРАЛЕН КОЛЕЖ „ЛЮБЕН ГРОЙС“ 

ОББ АД

BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG43UВВS88881000632223

Телефони:
Учебен отдел: 02/ 428 11 03
0894 304 840
0894 304 843

1350 лв.

Семестриална такса

Семестриална такса

1350 лв.

Translate »