реш.№704 на МОН

Образователни услуги

Такса за Държавни изпити – 200 лв.

Такса приемни изпити за всеки кръг отделно /I , II и III кръг/ – 50 лв.

Такса поправителен изпит – 30 лв.

Уверения и Служебни бележки за редовни студенти – 5 лв.

Уверения и Служебни бележки на завършили студенти – 20 лв.

Консултации групови 30 учебни часа – 150 лв.

Кандидат-студентски консултации /индивидуални за 1 уч. час/ – 30 лв.

Консултации за редовни студенти /индивидуални за 1 уч. час/ 15 лв.

Други консултации:

           – при преподавател и ст.преподавател от Колежа – 25 лв.

           – при преподавател с научно звание „д-р“ – 30 лв.

           – при хабилитиран преподавател/доцент или професор – 35 лв.

Образователни услуги, които се извършват в колежа съответствие с изпълнение на изискване на решение №704 на МОН

Учебна такса на семестър за I, II и III курс – 1350 лв.

При извършване на услуги свързани с учебния  процес да се заплащат следните такси:

За издаване на Академична справка – 75 лв.

Експресно за срок до 3 дни/- 100 лв.

За издаване на Удостоверение за завършено или продължавaщо образование – 75 лв.

За издаване на дубликат на Диплома за висше образование  или свидетелство за професионална квалификация по представено Приложение 150 лв.

/Експресно за срок до 3 дни/ –  175 лв.

За издаване на Дубликат на диплома за висше образование  или свидетелство за  професионална квалификация без представено Приложение – 175 лв.

/Експресно за срок до 3 дни/ – 195 лв.

За възстановяване на студентските права  след отстраняване или

самоволно напускане – 100 лв.

 

Translate »