Приемни изпити

Актьорско майсторство за драматичен театър

АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО

ЗА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР с Калин Сърменов

Информация за кандидатстване:

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: август/септември

Документите се подават по електронен път на groys.college@gmail.com

Срок за подаване на документи: 20 септември 2021 г.

Цената за всеки кръг е 50 лв.

Документи за кандидатстване:

 • Заявление (изтеглете заявлението)
 • Сканирана диплома за средно образование
 • Медицинско свидетелство от психодиспансер
 • Вносна бележка/платежно нареждане за 50 лв. за първи кръг

До един работен ден след получаване на документите се изпраща потвърждениe по email.

 

За контакт: 

 • 0894304840 
 • 0894304843  

groys.college@gmail.com

Материали за кандидатстване

Кандидатът трябва да подготви репертоар от:

 • стихотворение
 • басня
 • откъс от проза
 • 2 монолога /1 комедиен и 1 драматичен/
 • песен и танц

Оценяване

 • Оценяването на І кръг става с  “ДА” и “НЕ”.

          Получилите “НЕ” отпадат от по – нататъшно участие в конкурса.

 • Оценяването на ІІ и ІІІ кръг става с цифрови оценки, при което кандидатът трябва да има оценка не по–малка от “добър” (4.00), за да бъде допуснат до следващия кръг и да бъде класиран.
 • Крайното класиране се извършва от сбора на оценките на ІІ кръг и удвоената оценка от ІІІ кръг. Най–ниският необходим бал за крайно класиране е 12.00.

Кандидат–студентската изпитна процедура включва три кръга.

І.

Кръг: 24.09.2021 г.

 • Изпълнение на подготвени материали по избор на кандидата.
 • Изпълнение на подготвени материали по избор на комисията.
 • Оценка на гласово–говорните данни и сценично присъствие.

Важно! Кандидатите да носят списък със материалите си в няколко екземпляра за комисията.

ІІ.

Кръг: 25.09.2021 г.

 • Изпълнение на подготвените материали по избор на комисията.
 • Поставяне на сценични задачи.
 • Проверка на музикалността, ритмичността, движенческите и танцови качества на кандидата.
ІІІ.

Кръг: 26.09.2021 г.

 • Изпълнение на подготвените материали.
 • Поставяне на сценични задачи.
 • Четене на непознат текст.
 • Писмено есе по зададена тема, целящо проверка на образно-емоционалното мислене на кандидата.
 • Разговор–интервю с комисията.

Критерии за приемане, оценяване и дипломиране на студентите

 • Творческа концентрация и въображение;
 • Органично поведение;
 • Изградено чувство за ансамбъл;
 • Способност за създаване на индивидуален стил при изграждане на роля (характер, образ, модели и методи на мислене);
 • Умение за работа с режисьор при участие в постановка;
 • Умение за анализ на драматургичен текст;
 • Познание и демонстриране на стилове на актьорската игра.

Банкова сметка за превод на изпитни и семестриални такси

ТЕАТРАЛЕН КОЛЕЖ „ЛЮБЕН ГРОЙС“ 

ОББ АД

BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG43UВВS88881000632223

Телефони:
Учебен отдел: 02/ 428 11 03
0894 304 840
0894 304 843

1465 лв.

Семестриална такса

Семестриална такса

1465 лв.

Translate »