ДИСЦИПЛИНИ

ТЕАТЪР НА ПЕСЕНТА


ТЕАТЪР НА ПЕСЕНТА
СЕЗОН 2015 – 2016г.
„СЪКРОВИЩЕТО” – автор – проф. Искра Николова.

Творчески екип, реализирал представлението:

Авторска музика – Развигор Попов; Музикален педагог – Мими Иванова; Постановка – Катя

Иванова; Сценография и костюми – Севда Каменова; Художествено осветление и звук – Дора

Недкова. Участват децата от театрална формация – „ТЕАТЪР НА ПЕСЕНТА” – към Театрален

колеж „Любен Гройс”.


Добави в Svejo