ДИСЦИПЛИНИ

Преподавателипроф. д-р Спаска Зафирова

проф. д-р Спаска Зафирова


Ректор

Преподавател по "История на философията"История на философията
виж още...
проф. Елена Баева

проф. Елена БаеваЗам. Ректор

Худ. ръководител на клас по АМАктьорско майсторство
виж още...
ст.преп. Георги Новаков

ст.преп. Георги Новаков


 

Изп. директор

Худ. ръководител на клас по АМАктьорско майсторство
виж още...
проф. Надежда Сейкова

проф. Надежда Сейкова"Почетен ментор" по АМ

 

Преподавател по Сценична изразностСценична изразност
виж още...
проф. д-р Мария Блажева

проф. д-р Мария Блажева


Преподавател по "Сценография, грим, костюми"Сценография грим, костюми
виж още...
проф. д-р Анна Топалджикова

проф. д-р Анна Топалджикова


Преподавател по "Театър и литература"

(Модул - Български театър и литература)Театър и литература
виж още...
доц. д-р Мария Ганева

доц. д-р Мария Ганева


Преподавател по "Актьорски тренинг"Актьорски тренинг
виж още...
доц. д-р Арсения Иванова

доц. д-р Арсения Иванова


Преподавател по "Сценична реч"Сценична реч
виж още...
доц. д-р Валерий Пърликов

доц. д-р Валерий Пърликов


Преподавател по "Съвременни театрални концепти"

Ръководител на Лаборатория на актьора - "Ателие за сценични стратегии"Съвременни театрални концепти
виж още...
д-р Ани Васева

д-р Ани Васева


Худ. ръководител на клас по АМ

Преподавател по "Театър и литература"

(Модул - Руски и Западноевропейски театър и литература)Актьорско майсторство
виж още...

д-р Елизария Рускова


Преподавател по " Театър и литература"

(Модул - Античен и Западноевропейски театър и литература)Театър и литература
виж още...
преп. Сабина Коен

преп. Сабина Коен


Асистент по АМ в класа на проф. Елена БаеваАктьорско майсторство
виж още...
преп. Юлиан Малинов

преп. Юлиан Малинов


Асистент по АМ в класа на ст. преп. Георги НоваковАктьорско майсторство
виж още...
преп. Леонид Йовчев

преп. Леонид Йовчев


Асистент по АМ в класа на д-р Ани ВасеваАктьорско майсторство
виж още...

ст. преп. Йоана Йорданова- Сойка


Преподавател по "Съвременни танцови техники"Съвременни танцови техники
виж още...
ст. преп. Йосиф Герджиков

ст. преп. Йосиф Герджиков


Преподавател по "Музикално обучение. Вокал" и "Музикална теория. Ритмика"Музикално обучение Вокал
виж още...
ст. преп. Кристиан Гайдаров

ст. преп. Кристиан Гайдаров


Преподавател по "Основи на бойните изкуства"Основи на бойните изкуства
виж още...
ст.преп. Аделина Филева

ст.преп. Аделина Филева


Преподавател по "Основи в историята на изобразителните изкуства"Основи в историята на изобразителните изкуства
виж още...
ст. преп. Николина Харизанова

ст. преп. Николина Харизанова


Преподавател по "Актьорски тренинг"Актьорски тренинг
виж още...
ст.преп. Михаил Бойков

ст.преп. Михаил Бойков


Преподавател по "Сценичен бой. Фехтовка"Сценичен бой, Фехтовка
виж още...
ДЕТСКА ШКОЛА

ТЕАТЪР НА ПЕСЕНТА

ТЕАТЪР НА ПЕСЕНТА
СЕЗОН 2015 – 2016 г.
„СЪКРОВИЩЕТО” – автор – проф. Искра Николова.

виж още...
Театър на песента - Сезон 2017 - 2018г.

Театър на песента - Сезон 2017 - 2018г.

Веселото и безгрижно лято е към своя край,

но вие не тъгувайте и много не умувайте.

виж още...