ДИСЦИПЛИНИ

преп. Андржей Сойка

Основи на сценичното движение

2005 г. - завършва Жиелоногурски университет в Полша, специалност Културна анимация.

Цирков педагог и артист.

2009 – 2012 г. - гост-преподавател по сценични бойни техники и каскади в Театър Stella Polaris – Норвегия.

2006 – 2011 г. - директор и режисьор на Танцов театър с огън ′′Haka Shanti′′ – Полша.

2011 – 2012 г. - гост-режисьор в Театър ′′Prenchov 60′′ – Словакия.

2012 – 2017 г. - лектор и педагог в AYA Academy към Сдружение ′′АРТАРЕА′′.