ДИСЦИПЛИНИ
проф. д.и.н. Анна Топалджикова

проф. д.и.н. Анна Топалджикова

Театър и литература

Завършва специалност “Театрознание” във ВИТИЗ “Кр. Сарафов” през 1976 г.
През 1979 г. получава научната степен Доктор по изкуствознание в Института по Изкуствознание към БАН;
през 2004 - научното звание Доцент по История на българския театър в НАТФИЗ "Кр. Сарафов";
през 2009 - научната степен Доктор на науките в НАТФИЗ "Кр. Сарафов";
през 2012 - академичното звание Професор по История на българския театър в НАТФИЗ "Кр. Сарафов";

Щатен преподавател в НАТФИЗ “Кр. Сарафов” по История на българския театър (Факултет "Сценични изкуства") и по Драматургия за съвременен театър (Факултет екранни изкуства);

Преподавател в Театрален колеж "Любен Гройс";

Член е на Сдружението на театроведите към САБ и на Международната организация на театралните критици;

Член е на редколегията на театралното списание “Homo Ludens”;
Председател е на Театрално сдружение "Антракт";
Участва в многобройни семинари, конференции и различни форуми, посветени на драматургията и театъра;

Публикува театрална критика в специализирани вестници и списания;

Издава книги в областта на Историята и теорията на театъра, книги с пиеси и др.;

Носител е на награди "Икар" за критически текст на Съюза на артистите в България (1982, 2000, 2015).