ДИСЦИПЛИНИ
ст. преп. Митко Тодоров

ст. преп. Митко Тодоров

Работа на актьора с микрофон и камера за телевизия и кино
Театрален мениджмънт и продуцентство

Магистър „Организатор-методист в областта на културата“.

От 1991 г. е директор и художествен ръководител на Театър „Българска армия“.

Основател и дългогодишен директор на Международния театрален фестивал „Варненско лято“.

Първият избран председател на Българската асоциация за театър.

През 2008 г. е сред основателите и пръв председател на Българската асоциация на работодателите в областта на културата.

Заместник-министър на културата в периода 2010 ― 2013 г.

От 2007 г. е преподавател по продуцентство в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ в магистърския курс по специалността „Мениджмънт в сценичните изкуства“.

В настоящия момент е изпълнителен директор на НДФ „13 века България“.