ДИСЦИПЛИНИ
проф. д-р Спаска Зафирова

проф. д-р Спаска Зафирова

История на философията

Образование:
Средно – ІІ ПГ „Христо Ботев” гр. Перник
Висше – СУ „Св. Климент Охридски”
специалности „Философия” и „Българска филология”

Доктор на науките – 1982 г
Доцент - 1990 г.

Професионална кариера

Преподавател в НАТФИЗ от 1979 г
Води лекционни курсове по "История на философията", "Философия на науката" и "История на цивилизациите".

По-важни публикации:

„Класовите измерения на социалния интерес”, С, 1984 г, монография
„Философия и наука”, С, 2009 г, монография