ДИСЦИПЛИНИ
ДОЦ. Д-Р ВАЛЕРИЙ ПЪРЛИКОВ

ДОЦ. Д-Р ВАЛЕРИЙ ПЪРЛИКОВ

Съвременни театрални концепти
Ателие за сценични стратегии