ДИСЦИПЛИНИ
ПРОФ. Д-Р ЛЮДМИЛ ДИМИТРОВ

ПРОФ. Д-Р ЛЮДМИЛ ДИМИТРОВ

Театър и литература

Преподавател в ТК Любен Гройс до 2015/16 включително.