ДИСЦИПЛИНИ

Образователни услуги - реш.№704 на МОН

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ, КОИТО СЕ ИЗВЪРШВАТ В КОЛЕЖА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНЕ НА РЕШЕНИЕ №704 НА МОН

 

 

Учебна такса на семестър за I, II и III курс - 1350 лв.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

При извършване на услуги свързани с учебния  процес да се заплащат следните такси:

 

- за издаване на Академична справка - 75 лв. 

- /експресно за срок до 3 дни/- 100 лв.

 

- за издаване на Удостоверение за завършено или продължавaщо

образование - 75 лв.

 

- за издаване на дубликат на Диплома за висше образование  или свидетелство за професионална квалификация по представено Приложение -  150 лв.

  - /експресно за срок до 3 дни/ -  175 лв.

 

- за издаване на Дубликат на диплома за висше образование  или свидетелство за  професионална квалификация без представено Приложение - 175 лв.      

  - /експресно за срок до 3 дни/ - 195 лв.

 

- за възстановяване на студентските права  след отстраняване или

  самоволно напускане - 100 лв.

 

- такса за Държавни изпити - 200 лв.

 

- такса приемни изпити за всеки кръг отделно /I , II и III кръг/ - 50 лв.

 

такса поправителен изпит - 30 лв.


- Уверения и Служебни бележки за редовни студенти - 5 лв.

  

- Уверения и Служебни бележки на завършили студенти - 20 лв.

 

- консултации групови 30 учебни часа - 150 лв.

 

- кандидат-студентски консултации /индивидуални за 1 уч. час/ - 30 лв.  

 

-  консултации за редовни студенти /индивидуални за 1 уч. час/ -  15 лв.

 

-   други консултации:  

                   - при преподавател и ст.преподавател от Колежа - 25 лв.

                   - при преподавател с научно звание "д-р" - 30 лв.

                   - при хабилитиран преподавател/доцент или професор - 35 лв.