ДИСЦИПЛИНИ

Становища

ПИСМА ДО НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕЖА: 

 

към документите:

Становища, препоръки и грамоти - 1

 

Становище НАОА - 2

 

Становища на потребители на кадри - 3