ДИСЦИПЛИНИ

Нормативни документи

 

ЗАКОН ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ


Изтегляне: zvo.pdf

 

 

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ТЕАТРАЛЕН КОЛЕЖ "ЛЮБЕН ГРОЙС"


Изтегляне: pravilnik TK LUBEN GROIS_2015.pdf