ДИСЦИПЛИНИ

ФНИ

Театрален колеж „Любен Гройс”

 

Фонд „Научни изследвания”
към Министерство на образованието и науката

 

Проект
"БЪЛГАРСКАТА  НАЦИОНАЛНА  ИДЕНТИФИКАЦИЯ  КАТО  ПРОИЗВОДНА ОТ  КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА ТЕАТРАЛНОТО ЗРЕЛИЩЕ"

 

1. „Знаковата същност на българската символистична поезия – основа за отключването на българската идентичност” - д-р Арсения Иванова;

 

2. Теоретични постаменти на тренинговата методология, ползвана при реализацията на проект „Подход към православната религиозна драма“ - Валерий Пърликов /доктор по театрознание и театрално изкуство/;

 

3. "Обучението по актьорско майсторство и мястото на българския фолклор в него" - д-р Валерия Кардашевска