ДИСЦИПЛИНИ

Студенти

_______________________________________________________________________________

 

    УЧЕБНИЯ ГРАФИК НА ТЕАТРАЛЕН КОЛЕЖ “ЛЮБЕН ГРОЙС”

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015 / 2016 ГОДИНА

 

Начало на учебните занятия                   

12.10.2015 г.

Край на учебните занятия                       

04.06.2016 г.

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

Начало на зимен семестър

12.10.2015 г.

Коледна ваканция                                      

24.12.2015 – 03.01.2016 г. вкл. 04.01.2016 - учебни занятия   

Заверка на зимния семестър           

25.01.2016  –  31.01.2016 г.

Изпитна сесия                                           

01.02.2016  – 07.02.2016 г. вкл.

Край на зимния семестър                

07.02.2016 г.

Семестриална ваканция                  

08.02.2016 – 14.02.2016 г. вкл.

Поправителна сесия                                   

08.02.2016 – 21.02.2016 г. вкл.

Записване за летен семестър и внасяне на такси за обучение       

08.02.2016 – 15.02.2016 г. вкл.

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Начало на учебните занятия за летен семестър                                

15.02.2016 г.                     

Великденска ваканция                                

29.04.2016 – 08.04.2016 г. вкл. 09.05.2016 – учебни занятия   

Заверка на летен семестър                            

30.05.2016 – 05.06.2016 г.

Изпитна сесия летен семестър                   

06.06.2016 – 12.06.2016 г.

Край на летния семестър                 

12.06.2016 г.

Сесия за държавни изпити и годишни изпити по Актьорско майсторство                         

13.06.2016 – 20.06.2016 г.

Поправителна сесия                          

01.10.2016 – 15.10.2016 г. вкл.

 

_______________________________________________________________________________

 

ГРАФИК ЗА ЗИМНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2015-2016 


 

Курс

01.02

понеделник

02.02

вторник

03.02

сряда

04.02

четвъртък

05.02

петък

06.02

събота

07.02

неделя

други

I

14-15  ОБИ  212

15.30-16.45  СЦЕН. РЕЧ  202

17:00ч. Философия

 

12ч. АКТ. ТРЕНИНГ 202

14:15 СТТ

16.00 Театър и литература 213

11 - ОСД

 

10-11.30 СЦЕНОГРАФ., ГР. И КОСТЮМИ

21312:15 Вокал и Ритмика

13-14ч. Психотренинг 212

17:30 АКТЬОРСКО М-ВО  223

 

30 януари - Логопед

II 

9.30-11  ФЕХТОВКА-с. з.

11.45- 12.45  ОБИ  212

12:30 - СТТ

12:45ч. - ОСД

14.30 Театър и литература 213

10ч. АКТ. ТРЕНИНГ 212

12ч. СЦЕН. РЕЧ. 202

9:30 Психотренинг 212

11:15 Театър и лит-ра (доц. Юрий Дачев)

 

12:15 Вокал и Ритмика

16ч. АМ  223

 

25 януари – Ист. на изобр. изк-во от 13.30ч

30 януари - Логопед

8 февруари -  АМ  от 14ч. 223

 

III 

10-11  ОБИ  212

11.15-12.45  ФЕХТОВКА-с. з.

13.30ч - Ист. на изобр. изк-во

10ч. СТТ с.з.

 

9:45 ОСД

18.30 СЦЕН. РЕЧ  223

14:00 Психотренинг 212

17-19.15  ТЕАТРАЛЕН МЕНИДЖ-Т И ПРОДУЦ-ВО  213

10ч. АКТ. ТРЕНИНГ 212

17:00 АКТЬОРСКО М-ВО  223

14ч. Вокал и Ритмика

 

30 януари - Логопед

30 януари – Театър и литература от 9ч.

 

_______________________________________________________________________________

 

 

 

 

   

 

 

                                          ТЕАТРАЛЕН КОЛЕЖ "ЛЮБЕН ГРОЙС"

       
   

ПРОГРАМА

                    УТВЪРДИЛ:

     

                    ПРОФ. ЕЛЕНА БАЕВА

 

                                       ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА 2015/2016 УЧЕБНА ГОДИНА                                                                 ЗАМ. РЕКТОР

УЧЕБНИ ДНИ

І КУРС

ІІ КУРС

ІІІ КУРС

ХУДОЖЕСТВЕН РЪКОВОДИТЕЛ                Ст.преп. Георги Новаков

ХУДОЖЕСТВЕН РЪКОВОДИТЕЛ                проф.Надежда Сейкова

ХУДОЖЕСТВЕН РЪКОВОДИТЕЛ

проф. Елена Баева

ПОНЕДЕЛНИК

9-13.00  АКТЬОРСКО М-ВО  223 (5ч.)                                                                               13.30-15  ОБИ  212  (2ч.)                            

15.15-16.45  СЦЕНИЧНА РЕЧ  202  (2ч.)

17-18.30  ИСТ. НА ФИЛОСОФИЯТА  213 (2ч.) 

18.45-20.15  САМОПОДГОТОВКА  202 (2ч.)

9.30-11  ФЕХТОВКА -  спортна зала  (2ч.)                                                                                               

11.15- 12.45  ОБИ  212  (2ч.)                            

13.30-15   ИСТ-Я НА ИЗОБРАЗ. ИЗ-ВО 213 (2ч.)

15.15-19.15  АКТЬОРСКО М-ВО  223 (5ч.)

19.30-20.45  САМОПОДГОТОВКА  223 (2ч.)                                                                              

9.30-11  ОБИ  212  (2ч.)                            

11.15-13.30 ТЕАТ. НА АКТЬОРА-АНИМАТОР -  202  (3ч.)                                                                                               

15.15- 16.45  ИСТ-Я НА ИЗОБРАЗ. ИЗ-ВО 213 (2ч.)

17-18.30 ВОКАЛ  муз. кабинет   (2ч.)

ВТОРНИК

11.30-13  АКТЬОРСКИ ТРЕНИНГ 202 (2ч.)

13.45-15.15  СТТ- спортна зала (2ч.)                                         

9-11.15  СЦЕНИЧНА РЕЧ  223 зала (3ч.)                                            12-13.30 СТТ- спортна зала (2ч.)                                         

14-18 АКТЬОРСКО М-ВО  202 (5ч.)

18.15-20.30   САМОПОДГОТОВКА  202 (3ч.)                                                                           

9.30-11 СТТ- спортна зала (2ч.)                                           

11.30-13.30 СЦЕНИЧНА РЕЧ  223 зала (2,5ч.)                                           

14-18 АКТЬОРСКО М-ВО 223 (5ч.)

18.15-20.30  САМОПОДГОТОВКА / ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  223 (3ч.)                                                                              

СРЯДА

9-10.30  САМОПОДГОТОВКА  223 (2ч.)                                                                               

10.45-12.15 ОСД - спортна зала (2ч.)

14-18 АКТЬОРСКО М-ВО  202 (5ч.)                                                                              

12.30-14  ОСД - спортна зала (2ч.)                                        

15.00-16.15  РИТМИКА  муз. кабинет  (2ч.)

16.30-18.45  ВОКАЛ   муз. кабинет   (3ч.)

18.45-20.15   САМОПОДГОТОВКА  202 (2ч.)                                                                           

9-10.30 ОСД - спортна зала (2ч.)

10.45-13.00  ТЕАТЪР И ЛИТЕРАТУРА  213 (3ч.)                                                                                    

14-18 АКТЬОРСКО М-ВО  223 (5ч.)

18.15-20.30   САМОПОДГОТОВКА / ПРЕДСТАВЛЕНИЕ    223 (3ч.)                                                                                                                                 

ЧЕТВЪРТЪК

9-11.15  СЦЕНИЧНА РЕЧ  202  (3ч.)

11.30-13 ВОКАЛ/РИТМИКА  муз. кабинет   (2ч.)

14-18 АКТЬОРСКО М-ВО 202 зала (5ч.)

18.15-19.45   САМОПОДГОТОВКА  202 (2ч.)                                                                           

9.45-11.15 АКТЬОРСКИ ТРЕНИНГ  212 (2ч.)

11.30-13.45 СЦЕНИЧНА РЕЧ  202  (3ч.)

14.15-18.15 АКТЬОРСКО М-ВО 223 зала (5ч.)

18.30-20.30   САМОПОДГОТОВКА  223 (3ч.)                                                                           

9-13.00  АКТЬОРСКО М-ВО  223 (5ч.)                                                                               14-16.45 СЦЕНИЧНА РЕЧ  212 зала (3,5ч.)                                       17-19.15  РАБОТА С МИКРОФОН И КАМЕРА  213  (3ч.)

ПЕТЪК

10-11.30 СЦЕНОГРАФ., ГР. И КОСТЮМИ 213 (2ч.)                                                                            11.45-13.15 ВОКАЛ  муз. кабинет   (2ч.) 

13.30-15 ПСИХ-Я И ПСИХОТРЕНИНГ  212 з. (2ч.) 

16.45-19.45  САМОПОДГОТОВКА  202 (4ч.)                                                                           

9.30-11 ПСИХ-Я И ПСИХОТРЕНИНГ  212 з. (2ч.)

12.30-16.30 АКТЬОРСКО М-ВО  202 (5ч.)                                                                                                                                                                              16.45-18.15  ВОКАЛ  муз. кабинет   (2ч.) 

9.30-11 АКТЬОРСКИ ТРЕНИНГ 213 (2ч.)

11.15-12.45  ПСИХ-Я И ПСИХОТРЕНИНГ  212 з. (2ч.)

13.30-17.30 АКТЬОРСКО М-ВО 223 зала (5ч.)  

17.45-21  САМОПОДГОТОВКА / ПРЕДСТАВЛЕНИЕ    223 (4ч.)                                                                           

СЪБОТА

11.45-13.15   ВОКАЛ  муз. кабинет   (2ч.)

14-18 АКТЬОРСКО М-ВО  223 (5ч.)                                                                              

10-11.30  ВОКАЛ  муз. кабинет   (2ч.) 

9-13  САМОПОДГОТОВКА  /  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ    223 (5ч.) 

13.30-15   ВОКАЛ  муз. кабинет   (2ч.)

 

ЛОГОПЕД 10-16

НЕДЕЛЯ

 

 

 

12-18  „ТЕАТЪР НА ПЕСЕНТА“  И „СТУДИЯ   LG202 и муз. кабинет  

"АТЕЛИЕ ЗА СЦЕНИЧНИ СТРАТЕГИИ" С РЪК. Д-Р В. ПЪРЛИКОВ ПРОВЕЖДА ЗАНЯТИЯ В НЕДЕЛЯ 14:00 - 17:00 Ч. В ЗАЛА 212  ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ВСИЧКИ

 

 

       
       
 

 

Г Р А Ф И К
  за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения за летния семестър на учебната 2015/2016 година по проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии - фаза 1”, изпълняван по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020
     
  ДЕЙНОСТ СРОК
  Начало на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения през интернет страницата на Проекта 10 май 2016 г.
  Начало на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване и съпътстващите ги документи във висшите училища 10 май 2016 г.
  Начало на потвърждаване от висшите училища на подадените от студентите формуляри 10 май 2016 г.
  Въвеждане от МОН на разпределението на стипендиите в интернет страницата на Проекта по висши училища въз основа на данните за броя на студентите в редовна форма на обучение за летния семестър на учебната 2015/2016 година в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти до 17 май 2016 г.
  Въвеждане от висшите училища на разпределението на стипендиите за успех по специалности от приоритетните професионални направления и на стипендиите за специални постижения по факултети/основни структурни звена до 20 май 2016 г.
  Край на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване през интернет страницата на Проекта 30 май 2016 г. (понеделник),
23:59 часа
  Край на подаване във висшите училища на формулярите за кандидатстване (подадени през интернет страницата на Проекта до 30 май 2016 г.) и съпътстващите ги документи  2 юни 2016 г. (четвъртък), според работното време на висшето училище
  Краен срок за обработка на документите от екипите по проекта във висшите училища 10 юни 2016 г.
  Краен срок за потвърждаване от висшите училища на подадените от студентите формуляри 10 юни 2016 г.
  Срок за подаване на възражения от студентите на място във висшите училища по повод технически пропуски и несъответствия и тяхното отстраняване в подадените и потвърдени формуляри 13-15 юни 2016 г.
  Заключване на програмния продукт и невъзможност за повече корекции по формулярите от страна на висшите училища 17 юни 2016 г.
  Публикуване на класирането за стипендии в интернет страницата на Проекта и по висши училища 21 юни 2016 г. (вторник)
  Краен срок за подаване на IBAN номера на сметки за класираните студенти, които не са посочили такъв при кандидатстване (само чрез сайта на Проекта) 24 юни 2016 г. (петък) 23,59 часа
  Срок за висшите училища за подаване в МОН на подписаните и подпечатани рамкови формуляри за изплащане на стипендиите до 30 юни 2016 г.
  Проверка на рамковите формуляри и изготвяне на платежни документи до 5 юли 2016 г.
  Преводи от МОН към висшите училища на средствата за стипендии за летния семестър на учебната 2015/2016 година от 6 до 8 юли 2016 г.
  Преводи на стипендиите от висшите училища към сметките на студентите до 15 юли 2016 г.
  Отчети за изплатените стипендии от висшите училища към МОН до 26 юли 2016 г.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Учебен театър

Бул. Евлоги и Христо Георгиеви №169

Външни участия

10 май (вторник) 

от 19:00ч. - „FUCKING DAY, DUDE!“

по „Предградие“ от Ерик Богосян.

Режисьор проф. Е. Баева.

(Дипломен спектакъл на студентите от III курс с худ. ръководител проф. Е. Баева) 

 

11 май (сряда) 

от 19:00ч. - „FUCKING DAY, DUDE!“

по „Предградие“ от Ерик Богосян.

Режисьор проф. Е. Баева.

(Дипломен спектакъл на студентите от III курс с худ. ръководител проф. Е. Баева) 

 

13 май (петък) 

 

от 16:30ч. в НБУ

 „FUCKING DAY, DUDE!“

по „Предградие“ от Ерик Богосян.

Режисьор проф. Е. Баева.

(Дипломен спектакъл на студентите от III курс с худ. ръководител проф. Е. Баева) 

14 май (събота) 

от 18:00ч. – „Автодрус“ – представление на Детската школа LG 

 

15 май (неделя) 

от 15:00ч. – „Съкровището“ по И. Николова 

представление на Детската школа LG

от 18:00ч. – „Автодрус“ – представление на Детската школа LG  

 

17 май (вторник) 

 

гр. Перник

От 14:00ч. – "Да обичаш или да не бъдеш" по текстове на У. Шекспир и Ж.Б. Молиер.

Режисьор проф. Е. Баева.

(Спектакъл на студентите от III курс с худ. ръководител проф. Е. Баева)

От 18:00ч. - "Да обичаш или да не бъдеш" по текстове на У. Шекспир и Ж.Б. Молиер.

Режисьор проф. Е. Баева.

(Спектакъл на студентите от III курс с худ. ръководител проф. Е. Баева) 

18 май (сряда) 

от 19:00ч. - „FUCKING DAY, DUDE!“

по „Предградие“ от Ерик Богосян.

Режисьор проф. Е. Баева.

(Дипломен спектакъл на студентите от III курс с худ. ръководител проф. Е. Баева) 

 

20 май (петък) 

от 19:00ч. - „FUCKING DAY, DUDE!“

по „Предградие“ от Ерик Богосян.

Режисьор проф. Е. Баева.

(Дипломен спектакъл на студентите от III курс с худ. ръководител проф. Е. Баева) 

 

22 май (неделя) 

от 12:00ч. – „Съкровището“ по И. Николова 

представление на Детската школа LG

от 16:00ч. – „Автодрус“ – представление на Детската школа LG 

 

25 май (сряда) 

от 19:00ч. - „FUCKING DAY, DUDE!“

по „Предградие“ от Ерик Богосян.

Режисьор проф. Е. Баева.

(Дипломен спектакъл на студентите от III курс с худ. ръководител проф. Е. Баева) 

 

27 май (петък) 

от 19:00ч. - „FUCKING DAY, DUDE!“

по „Предградие“ от Ерик Богосян.

Режисьор проф. Е. Баева.

(Дипломен спектакъл на студентите от III курс с худ. ръководител проф. Е. Баева) 

 

29 май (неделя) 

от 12:00ч. – „Съкровището“ по И. Николова 

представление на Детската школа LG

от 16:00ч. – „Автодрус“ – представление на Детската школа LG 

 

31 май (вторник) 

от 19:00ч. - „Думите“ по „Hurlyburly“ от David Rade,

реж. доц. д-р Валерий Пърликов

(Премиера на дипломния спектакъл на студентите от III курс с худ. ръководител проф. Е. Баева)