ДИСЦИПЛИНИ

Фондация

Фондация “Любен Гройс”

Фондация „Л. Гройс” е създадена през 1996г. и е вписана в регистъра на Софийски Г.С. с решение от 07.05. 1996г.

Основната цел на фондацията е да участва в създаването и подпомага развитието на нови форми на театрално обучение; да съдейства при издаването на театрална книжнина; да поощрява изявени студенти и творци от различни театрални специалности; да организира прегледи, конкурси и изложби свързани със сценичното и филмовото изкуство.

За постигането на целите си, Фондацията развива следните дейности:

 1. Създаване на Колеж за обучение и квалификация на студенти в областта на драматичния и танцов театър, чийто цели са изграждането на богата театрална култура, ярка творческа театралност и същевременно с категорично съзнание за ансамбловия характер на театралното изкуство. За провеждането им привлича и осигурява преподавателски екип от изявени театрални педагози и творци.
 2. Провежда квалификационни професионални курсове в различни области на театралното и филмовото изкуство.
 3. Популяризира и финансира нетрадиционни форми на театрално обучение и реализация у нас и чужбина.
 4. Организира форми от национален и международен мащаб, засягащи проблемите на образованието в областта на изкуството.
 5. Популяризира творческата, изследователската и педагогическата дейност на режисьора Любен Гройс.
 6. Поощрява проекти и изяви на студенти и творци от различни театрални специалности, както и организирането на рекламна дейност за тяхното популяризиране.
 7. Съдейства за издаването на театрална книжнина, с приоритет на изследвания в областта на българския театър.
 8. Организира фестивали, конкурси, конференции и други изяви в областта на сценичното и филмово изкуство, като осъществява обмен на информация и опит.
 9. Подпомага изграждането и разпространението на наши чуждестранни спектакли и филми.
 10. Продукция и коопродукция на спектакли, концерти, изложби, създадени с цел нови форми на обучение на млади, изявени студенти и артисти.
 11. Учредява стипендии за изявени млади таланти на името на Любен Гройс.
 12. Финансира и подпомага изграждането на културни обекти и по-специално театрални сцени.

Фондация „Любен Гройс” се финансира чрез дарения от частни лица и участия в конкурси за подпомагане на културни проекти. Работим в тясно сътрудничество с Национален Център за Театър към Министерство на Културата, БАТ, СБФС, както и с международни организации като : ELIA, IETM, ARSEQ, UNIDRAM – Германия; Френско министерство на културата и др.

Броят на заетите във фондацията лица е 13.

През последните три години Фондация „Л. Гройс”:

 1. След спечелен конкур са на Национален фонд култура подготви и издаде сборник теоретични текстове „Годишник” бр. 1.
 2. Инициира и реализира проекти за танцово-поетични спектакли: „Тъмнината и светлината говорят” – по стихове на Л. Гройс, и „Мястото”. Спектаклите са представяни на „Салон на изкуствата” – 2007 – НДК и „Нощ на музеите” СГХГ. В реализация на съвместен проект с „Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг” – София, Колежа участва на Фестивала в гр. Истанбул –Турция и Фестивал в гр. Катерини-Гърция.

В партньорство с „ SOCIATE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК” реализира детски коледен спектакъл.

Продукт на образователния процес на учредения от Фондацията Театрален Колеж „Любен Гройс” досега са повече от 16 спектакъла.

С някой от спектаклите си студентите са участвали и в редица международни прояви и фестивали като: Европейска младежка театрална среща – Берлин’97, Арт-пленер – Дюни’97, Международен театрален фестивал „ Дунав – европейска река, Дунав – река на Балканите” – Русе ’97, участва и в „Балканска среща на частни театрални училища”.

Включването на студентите в изследователски и образователни проекти и художествено-творчески форуми е свързано с участия в регионални и международни студентски театрални фестивали и теоретически конференции, като: БУФ – Благоевградски университетски фестивал – 2003г. – с награда за женска роля – Борислава Костадинова, и награда за мъжка роля – Димитър Колев, награда за сценография – Деница Серафимова и Румен Добрев, Setkany – Международен студентски театрален фестивал в Бърно – 2004г. – Чехия; Международен фестивал Евро–арт – Благоевград-2005г.; „Театрални празници – Невена Коканова” – 2005г.; Студентски театрален фестивал Люлебургаз 2005 – Турция, Студентски театрален фестивал- Благоевград 2008г. .

Регулярно и периодично наши студенти участват в литературните празници „Друмеви театрални дни”, на които през 2004г. абсолвентката Мария Енева бе отличена с първа награда. А в конкурса по художествено слово в Шумен, през 2006г. Мария Веселинова получи трета награда. Филмът „Маймуни през зимата” (награден за най-добър филм на Международния Кинофестивал в Карло Вивари) на Фестивала на Българския Филм - Варна 2006г. получи награда за най-добро изпълнение на женска роля за Диана Добрева, както и награда на Съюза на Българските филмови дейци за женска роля за 2006г. на Диана Добрева и мн. др.

Фондация “Любен Гройс”
BIC: BPBIBGSF Код: BPBI7940
IBAN: BG23BPBI79401034481102
В евро: BG32BPBI79401434481101
Юробанк И Еф Джи България АД