ДИСЦИПЛИНИ

Прием 2017

Прием 2017/2018 г. с художествени ръководители д-р Ани Васева и Леонид Йовчев  

 

Тайните на театъра. Пътят към успеха. Удоволствието от работата. Щастието от срещата. Всичко това ще научите в Театрален колеж "Любен Гройс". Доверете ни актьорския си талант. Ние ще ви помогнем той да блесне!

 

Театрален колеж "Любен Гройс" повече от двайсет години живее под театралното небе на България, което обогатява с нови звезди и светлина.

Появил се във време на трусове, колежът се утвърди като престижна образователна формация, отстояваща своя творческа и педагогическа самостоятелност и запомнящо се художествено лице. Остана верен на
принципите на своя патрон - големият български режисьор Любен Гройс, да пази с достойнство и неуморна работа своето присъствие.

За изминалите две десетилетия към сцената с диплома от колежа тръгнаха над 270 наши възпитаници. По време на своето обучение те се срещнаха с изтъкнати български театрали и педагози, придобиха умения и знания, които ги направиха търсени творци. Осезаемо е присъствието на нашите студенти в българските театър и кино, а и навсякъде, където се изисква актьорски професионализъм, фантазия и отговорност.

Основател и дългогодишен художествен ръководител на колежа е професор Елена Баева - изтъкнат български театрален педагог и режисьор, доказал уменията си както в създаването на прекрасни актьори, така и в събирането на силен преподавателски екип.

Нашите студенти работят в съвременни условия, които се стремим да направим още по-привлекателни.

Гостоприемно отворените ни врати ви канят на път! Към едно прекрасно изкуство, в което са ви нужни посока, учител, приятел.

При нас ще ги откриете! 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ

 

Краен срок за записване - 21 септември 2017 г.

 

Документите се подават в офиса на Колежа от 09.30 до 15.30 ч.

 

Документи за кандидатстване:

- диплома за средно образование (копие)

- 4 снимки

- медицинско и бележка от психодиспансера

- преводно нареждане за сумата от 45 лв. за I кръг.

 

На място се попълва молба по образец. Всеки следващ кръг: по 45 лв.

 

Адрес: София 1504, бул. Евлоги Георгиев №169 /срещу Консерваторията/, ет. 2

 

Телефони:

Учебен отдел
02 428 11 03
0894 304 840

0894 304 843

 

 ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТ - СТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ


Кандидат – студентската изпитна процедура включва три кръга.
Кандидатът трябва да подготви по свой избор репертоар от стихотворение, басня, откъс от проза, монолог /комедиен или трагичен – по избор/, песен и танц.


І. Кръг – 22 септември 2017г.

Начало: 09.30 ч.
Изпълнение на подготвени материали по избор на кандидата.
Изпълнение на подготвени материали по избор на комисията.
Оценка на гласово–говорните данни и сценично присъствие.


ІІ. Кръг – 23 септември 2017г.

Начало: 09.30 ч.

Изпълнение на подготвените материали по избор на комисията. Поставяне на сценични задачи. Проверка на музикалността, ритмичността, движенческите и танцови качества на кандидата.


ІІІ. Кръг – 24 септември 2017г.

Начало: 09.30 ч.

Изпълнение на подготвените материали. Поставяне на сценични задачи. Четене на непознат текст. Писмено есе по зададена тема, целящо проверка на образно-емоционалното мислене на кандидата.Разговор–интервю с комисията.

 
Оценяването на І кръг става с “да” и “не”. Получилите “не” отпадат от по – нататъшно участие в конкурса.


Оценяването на ІІ и ІІІ кръг става с цифрови оценки, при което кандидатът трябва да има оценка не по–малка от “добър” (4.00), за да бъде допуснат до следващия кръг и да бъде класиран.


Крайното класиране се извършва от сбора на оценките на ІІ кръг и удвоената оценка от ІІІ кръг. Най–ниският необходим бал за крайно класиране е 12.00.

 

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И ДИПЛОМИРАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ

Семестриална такса: 1350 лв.


 

 

Данни за превод:

 

ТЕАТРАЛЕН КОЛЕЖ „ЛЮБЕН ГРОЙС“

СИБАНК

BGN

BIC: BUIBBGSF
Код: BUIB9888
IBAN: BG14BUIB98881033735501