ДИСЦИПЛИНИ

Прием 2020


ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: август/септември

 

ПРИЕМНИ ИЗПИТИ 2020: септември

 

за контакт: 0894304840

                    0894304843

                    02/4281103

 

(информация за необходимите документи и кандидатстването: проследи надолу)

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИТЕ ИЗПИТИ:


Кандидат–студентската изпитна процедура включва три кръга.
Кандидатът трябва да подготви по свой избор репертоар от стихотворение, басня, откъс от проза, монолог /комедиен или трагичен – по избор/, песен и танц.


І. Кръг

Изпълнение на подготвени материали по избор на кандидата.
Изпълнение на подготвени материали по избор на комисията.
Оценка на гласово–говорните данни и сценично присъствие.


ІІ. Кръг 

Изпълнение на подготвените материали по избор на комисията. Поставяне на сценични задачи. Проверка на музикалността, ритмичността, движенческите и танцови качества на кандидата.


ІІІ. Кръг

Изпълнение на подготвените материали. Поставяне на сценични задачи. Четене на непознат текст. Писмено есе по зададена тема, целящо проверка на образно-емоционалното мислене на кандидата.Разговор–интервю с комисията.

 ---------------------------------------------------------

 

Оценяването на І кръг става с “да” и “не”. Получилите “не” отпадат от по – нататъшно участие в конкурса.


Оценяването на ІІ и ІІІ кръг става с цифрови оценки, при което кандидатът трябва да има оценка не по–малка от “добър” (4.00), за да бъде допуснат до следващия кръг и да бъде класиран.


Крайното класиране се извършва от сбора на оценките на ІІ кръг и удвоената оценка от ІІІ кръг. Най–ниският необходим бал за крайно класиране е 12.00.

----------------------------------------------------------

 

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И ДИПЛОМИРАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ

 

Семестриална такса: 1350 лв.

 

-----------------------------------------------------

Тайните на театъра. Пътят към успеха. Удоволствието от работата. Щастието от срещата. Всичко това ще научите в Театрален колеж "Любен Гройс". Доверете ни актьорския си талант. Ние ще ви помогнем той да блесне!

 

Театрален колеж "Любен Гройс" повече от двайсет и пет години живее под театралното небе на България, което обогатява с нови звезди и светлина.

Появил се във време на трусове, Колежът се утвърди като престижна образователна формация, отстояваща своя творческа и педагогическа самостоятелност и запомнящо се художествено лице. Остана верен на
принципите на своя патрон - големият български режисьор Любен Гройс, да пази с достойнство и неуморна работа своето присъствие.

За изминалите повече от две десетилетия към сцената, с диплома от Колежа, тръгнаха над 300 наши възпитаници. По време на своето обучение те се срещнаха с изтъкнати български театрали и педагози, придобиха умения и знания, които ги направиха търсени творци. Осезаемо е присъствието на нашите студенти в българските театър и кино, а и навсякъде, където се изисква актьорски професионализъм, фантазия и отговорност.

Основател и дългогодишен художествен ръководител на Колежа е професор Елена Баева - изтъкнат български театрален педагог и режисьор, доказал уменията си както в създаването на прекрасни актьори, така и в събирането на силен преподавателски екип.

Нашите студенти работят в съвременни условия, които се стремим да направим още по-привлекателни.

Гостоприемно отворените ни врати ви канят на път! Към едно прекрасно изкуство, в което са ви нужни посока, учител, приятел.

При нас ще ги откриете!

 


ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:


Документите се подават в офиса на Колежа от 09.30 до 15.30 ч. (в работните дни)

 

Документи за кандидатстване:

- диплома за средно образование (копие)

- 4 снимки

- медицинско и бележка от психодиспансера

- преводно нареждане за сумата от 50 лв. за I кръг.

 

На място се попълва молба по образец. Всеки следващ кръг: по 50 лв.

 

Адрес: гр.София 1504, бул. Евлоги и Христо Георгиеви №169

/срещу Консерваторията/, ет.2

 

Данни за преводa:


ТЕАТРАЛЕН КОЛЕЖ „ЛЮБЕН ГРОЙС“ 

ОББ АД

BGN
BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG43UВВS88881000632223

 

Телефони:
Учебен отдел: 02/ 428 11 03
0894 304 840

0894 304 843