ДИСЦИПЛИНИ
Ателие за сценични стратегии

Учебен график 2016 - 17


З А П О В Е Д
012 /17.08.2016 г.

ЗА УЧЕБНИЯ ГРАФИК НА ТЕАТРАЛЕН КОЛЕЖ
“ЛЮБЕН ГРОЙС”
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 201
6 / 2017 ГОДИНА

 

Начало на учебните занятия                   

10.10.2016 г.

Край на учебните занятия                       

11.06.2017 г.

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

Начало на зимен семестър  

10.10.2016 г.

Коледна ваканция                                      

от 23.12.2016г. до 08.01.2017г. включително

09.01.2017г. – учебен ден

Заверка на зимния семестър           

от 23.01.2017г. до 27.01.2017г.

Изпитна сесия                                           

от 30.01.2017г. до 05.02.2017г.

Край на зимния семестър                

05.02.2017г.

Семестриална ваканция                  

от 06.02.2017г. до 12.02.2017г.

Поправителна сесия                                    

от 06.02.2017г. до 12.02.2017г.

Записване за летен семестър и внасяне на такси за обучение       

от 06.02.2017г. до 15.02.2017г.

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Начало на учебните занятия за летен семестър                                

13.02.2017г.

Великденска ваканция                                

от 13.04.2017г. до 19.04.2017г.

20.04.2017г. – учебен ден

Заверка на летен семестър                     

от 29.05.2017г. до 04.06.2017г.

Изпитна сесия летен семестър                   

от 05.06.2017г. до 11.06.2017г.

Край на летния семестър                 

11.06.2017г.

Сесия за държавни изпити и годишни изпити по Актьорско майсторство                         

Годишни изпити по Актьорско майсторство на I и II курс - от 12.06.2017г. до 18.06.2017г.

Държавни изпити - 19.06.2017г. до 27.06.2017г.

Поправителна сесия                          

от 02.10.2017г. до 13.10.2017г.

 

проф. д-р Спаска Зафирова
Ректор на Театрален колеж
„Любен Гройс”


Добави в Svejo