ДИСЦИПЛИНИ

Процедура по конкурс за заемане на академична длъжност


На 23 януари 2016 г., в Театрален колеж "Любен Гройс”, успешно приключи процедурата  по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 8.4. „Театрално и филмово изкуство” и професор по 8.2 „Изобразително изкуство”, обявен в Държавен вестник, брой 36 от 19.05.2015 г..

В зала 223 на ТК „Л. Гройс” пред гости, преподаватели и студенти академичните си лекции изнесоха:

Доц. д-р Арсения Луканова Иванова, специалност: „Актьорство за драматичен театър“, учебна дисциплина „Сценична реч“;

Доц. д-р Валерий Радославов Пърликов, специалност: „Актьорство за драматичен театър“;

Проф. д-р Мария Стоянова Бочева-Блажева, специалност „Изобразително изкуство”, учебна дисциплина: „Костюмография и грим в театъра, киното и модния дизайн“.

Хабилитационната процедура е първата от съществуването на Театрален колеж "Любен Гройс”, ЧЕСТИТО КОЛЕГИ, НА ДОБЪР ЧАС!


Добави в Svejo