ДИСЦИПЛИНИ
Ателие за сценични стратегии

Конкурс за заемане на академична длъжност


Конкурс за заемане на академична длъжност професор по професионално направление 8.2 Изобразително изкуство в ТК "Любен Гройс", обявен в Държавен вестник, брой 36 от 19.05.2015г.

 

Рецензии и становища за доц. д-р Мария Стоянова Бочева-Блажева

 


 

Рецензия

 

Рецензия

 

Рецензия

 

Становище

 

Становище

 

Становище

 

Становище

 

Рецензии и становища за д-р Валерий Пърликов


 

Становище

 

Становище

 

Становище

 

Становище

 

Рецензия

 

Рецензия

 

Становище

 

Рецензии и становища за д-р Арсения Луканова Иванова


 

Рецензия

 

Рецензия

 

Становище

 

Становище

 

Становище

 

Становище

 

Становище


Добави в Svejo