ДИСЦИПЛИНИ
Ателие за сценични стратегии

Списък на приетите студенти


 

 


КРАЙНО КЛАСИРАНЕ ОТ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "АКТЬОРСТВО ЗА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР" 2014/2015г.
№ по ред Имена на кандидат-студентите Бал
1 Сава Руменов Драгнев 14,17
2 Теодор Вергилов Софрониев 15,54
3 Ростислав Бисеров Георгиев 14,21
4 Сияна Георгиева Янева 12,67
5 Тереза Тихомирова Кънчева 14,83
6 Нина Маринова Петрова 14,30
7 Ивайло Росенов Стефанов 13,18
8 Габриела Георгиева Христова 11,55
9 Алена Първанова Соколчева 13,75
10 Горица Асад Саид 13,50
11 Александър Стефанов Писев 14,09
12 Пресиян Бориславов Кузов 14,34
13 Кристиян Христов Топов 13,66
14 Виктория Иванова Иванова 13,34
15 Катрин Стоянова Тодорова 12,63
16 Лъчезар Стоянов Благоев 14,16
17 Мария Георгиева Гюзелева 16,33
18 Анна Димитрова Манолова 16,09
19 Йордан Любомиров Неделчев 16,96
20 Мартина Маринова Нацкова 16,00
21 Лъчезар Георгиев Динков 12,41
22 Александра Василева Иванова 15,42
23 Яна Каменова Христова 15,33
24 Тони Цветанов Банчев 14,71
25 Мила Даниелова Топалова 14,97
26 Венета Спасова Иванова 16,88
27 Стефан Веселинов Добрев 13,84
28 Цветан Йорданов Колев 16,72
29 Рафаел Левон Етибарян 12,72
30 Иван Ивайлов Джамбазов 11,66

 

 


Приети студенти

I курс ТК „Любен Гройс“


№ по ред

Имена

Бал

 1

Сава Руменов Драгнев

14,17

 2

Теодор Вергилов Софрониев

15,54

 3

Ростислав Бисеров Георгиев

14,21

 4

Сияна Георгиева Янева

12,67

 5

Тереза Тихомирова Кънчева

14,83

 6

Нина Маринова Петрова

14,30

 7

Ивайло Росенов Стефанов

13,18

 8

Алена Първанова Соколчева

13,75

 9

Горица Асад Саид

13,50

 10

Александър Стефанов Писев

14,09

 11

Пресиян Бориславов Кузов

14,34

 12

Кристиян Христов Топов

13,66

 13

Виктория Иванова Иванова

13,34

 14

Катрин Стоянова Тодорова

12,63

 15

Лъчезар Стоянов Благоев

14,16

 16

Мария Георгиева Гюзелева

16,33

 17

Анна Димитрова Манолова

16,09

 18

Йордан Любомиров Неделчев

16,96

 19

Мартина Маринова Нацкова

16,00

 20

Лъчезар Георгиев Динков

12,41

 21

Александра Василева Иванова

15,42

 22

Яна Каменова Христова

15,33

 23

Тони Цветанов Банчев

14,71

 24

Мила Даниелова Топалова

14,97

 25

Венета Спасова Иванова

16,88

 26

Стефан Веселинов Добрев

13,84

 27

Цветан Йорданов Колев

16,72

 28

Рафаел Левон Етибарян

12,72

 

 


 

 

Минимален бал за приемане в Театрален колеж „Любен Гройс“ е 12.

На Габриела Христова и Иван Джамбазов може да се предостави възможността да участват в учебния процес като слушатели.

По-подробна информация може да се получи в Учебния отдел.


 

 

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ЗА СТУДЕНТИ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ В ТЕАТРАЛЕН КОЛЕЖ "ЛЮБЕН ГРОЙС" ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 г.

 

ЗАПИСВАНЕТО НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ ЩЕ СТАВА ОТ 29.09.2014г. ДО 10.10.2014г. ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТ 10 ДО 14ч. В УЧЕБНИЯ ОТДЕЛ НА КОЛЕЖА.

 

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА ЩЕ БЪДЕ  

НА 13.10.2014Г. ОТ  11.00 Ч.


ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПРАВКИ - В ОФИСА НА КОЛЕЖА


 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:


 


1. МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО / ако не е представено при кандидатстване /2. ПОПЪЛНЕНА СТУДЕНТСКА КНИЖКА /за подпис и печат от Ректора на колежа /3. ПОПЪЛНЕНА СТУДЕНТСКА ЛИЧНА КАРТА /за подпис и печат от Ректора /4. КВИТАНЦИЯ ЗА ПЛАТЕНА ПО БАНКОВ ПЪТ ТАКСА ЗА СЕМЕСТЪРА ПО ПРЕДВАРИТЕЛНО ДАДЕНИ БАНКОВИТЕ ДАННИ НА КОЛЕЖАДобави в Svejo