ДИСЦИПЛИНИ
Ателие за сценични стратегии

Класиране - 3ти кръгРЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ТРЕТИ КРЪГ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "АКТЬОРСТВО ЗА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР" 2014/2015г.
№ по ред Имена на кандидат-студентите Оценка
1 Сава Руменов Драгнев мн. добър (4,92)
2 Теодор Вергилов Софрониев мн. добър (5,33)
3 Ростислав Бисеров Георгиев мн. добър (4,96)
4 Сияна Георгиева Янева добър (4,21)
5 Тереза Тихомирова Кънчева мн. добър (5,04)
6 Нина Маринова Петрова мн. добър (4,71)
7 Ивайло Росенов Стефанов добър (4,38)
8 Габриела Георгиева Христова добър (3,71)
9 Алена Първанова Соколчева добър (4,25)
10 Горица Асад Саид мн. добър (4,54)
11 Александър Стефанов Писев мн. добър (4,67)
12 Пресиян Бориславов Кузов мн. добър (4,67)
13 Кристиян Христов Топов мн. добър (4,54)
14 Виктория Иванова Иванова добър (4,21)
15 Катрин Стоянова Тодорова добър (4,00)
16 Лъчезар Стоянов Благоев мн. добър (4,58)
17 Мария Георгиева Гюзелева отличен (5,54)
18 Анна Димитрова Манолова мн. добър (5,38)
19 Йордан Любомиров Неделчев отличен (5,71)
20 Мартина Маринова Нацкова мн. добър (5,46)
21 Лъчезар Георгиев Динков добър (4,04)
22 Александра Василева Иванова мн. добър (5,00)
23 Яна Каменова Христова мн. добър (5,00)
24 Тони Цветанов Банчев мн. добър (4,75)
25 Мила Даниелова Топалова мн. добър (4,92)
26 Венета Спасова Иванова отличен (5,67)
27 Стефан Веселинов Добрев мн. добър (4,67)
28 Цветан Йорданов Колев отличен (5,63)
29 Рафаел Левон Етибарян добър (4,17)
30 Иван Ивайлов Джамбазов добър (3,83)

Добави в Svejo