ДИСЦИПЛИНИ
Ателие за сценични стратегии

Класиране - 1ви кръгРЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ПЪРВИ КРЪГ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ "АКТЬОРСТВО ЗА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР" 2014/2015г.
№ по ред Имена на кандидат-студентите Оценка
1 Сава Руменов Драгнев ДА
2 Михаил Георгиев Иванов НЕ
3 Теодор Вергилов Софрониев ДА
4 Ростислав Бисеров Георгиев ДА
5 Сияна Георгиева Янева ДА
6 Тереза Тихомирова Кънчева ДА
7 Нина Маринова Петрова ДА
8 Ивайло Росенов Стефанов ДА
9 Габриела Георгиева Христова ДА
10 Алена Първанова Соколчева ДА
11 Горица Асад Саид ДА
12 Александър Стефанов Писев ДА
13 Пресиян Бориславов Кузов ДА
14 Кристиян Христов Топов ДА
15 Виктория Иванова Иванова ДА
16 Катрин Стоянова Тодорова ДА
17 Лъчезар Стоянов Благоев ДА
18 Мария Георгиева Гюзелева ДА
19 Анна Димитрова Манолова ДА
20 Йордан Любомиров Неделчев ДА
21 Мартина Маринова Нацкова ДА
22 Лъчезар Георгиев Динков ДА
23 Александра Василева Иванова ДА
24 Яна Каменова Христова ДА
25 Тони Цветанов Банчев ДА
26 Мила Даниелова Топалова ДА
27 Венета Спасова Иванова ДА
28 Стефан Веселинов Добрев ДА
29 Цветан Йорданов Колев ДА
30 Рафаел Левон Етибарян ДА
31 Иван Ивайлов Джамбазов ДА
32 Юлиян Петров Малчев ДА
ЗА ВТОРИ КРЪГ НА ПРИЕМНИЯ ИЗПИТ: КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ ДА БЪДАТ С РАБОТНО ОБЛЕКЛО ПОДХОДЯЩО ЗА ТАНЦИ / ТРИКА, МЕКИ И ЛЕКИ ОБУВКИ /. ДА НОСЯТ CD ИЛИ ФЛАШКА СЪС ЗАПИСАНА МУЗИКА НА ПОДГОТВЕНИТЕ ОТ ТЯХ ПЕСНИ И ТАНЦИ.
Таксата за II-ри кръг на приемния изпит ще се плаща в офиса на Колежа на 22.09.2014г. до 16.00 ч. и на 23.09.2014г. в 09.00 ч.

Добави в Svejo