ДИСЦИПЛИНИ
Ателие за сценични стратегии

Проект за усъвършенстване на системите за управление във висшите училища


На церемония в Министерския съвет на Театрален Колеж “Любен Гройс” беше връчен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от 407 077 лева за реализиране на проект по програмата “Усъвършенстване на системите за управление на висшите училища”. Договорът BG 051PO001-3.1.08-0008 по проекта, в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинасирана от Европейския социален фонд, бе връчен лично на проф. Баева – ректор на Театралния колеж от Министъра на образованието, младежта и науката– акад. Воденичаров.
Продължителността на проекта е 20 месеца.

Общата цел на проекта е усъвършенстването на системата за управление в Театрален колеж "Любен Гройс", подобряване на качеството на услугите  чрез ефективно работещи образователни и обучителни процеси протичащи в колежа и последващото повишаване пригодността за заетост на работната сила.

 

http://lgroys-college.com/page.php?id=32


Добави в Svejo