ДИСЦИПЛИНИ
Ателие за сценични стратегии

Телесно-движенческа и гласова арт-терапия


ИЗТОЧНО ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ ПО АРТ-ТЕРАПИЯ

 

ТЕАТРАЛЕН КОЛЕЖ „ЛЮБЕН ГРОЙС“ - СОФИЯ,

ИНСТИТУТ ПО ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА - МОСКВА

 

 

Провеждане на открит тридневен курс-семинар /20уч.ч/ по 

 

„Телесно-движенческа и гласова арт-терапия“

19.02 - 21.02.2013 г.

 

1.„Психология на телесното съзнание и пластикодрама“ /12 уч.ч ./ - проф. д-р Владимир Никитин (БИОГРАФИЯ) – зав.катедра по философска антропология и арт-терапия в Институт по психология и педагогика-Москва

2.“Психодрама – основни понятия и принципи“ /4 уч.ч/ - Цветелина Господинова, педагог по Психология на личността, психотренинг в Театрален Колеж „Любен Гройс“

3.„Терапевтическите аспекти на сценичното движение“ /4 уч.ч/ - доцент Александра Хонг (CV), педагог по пантомима, ОСД, худ.рък на клас „Театър Движение“ в НАТФИЗ“Кр.Сарафов“, преподавател по Сцен.движение в Театрален Колеж „Любен Гройс“

Завършилите курс-семинар получават сертификат за допълнителна квалификация в психологическо консултиране .

Стойността на курса – 110лв , за студенти и пенсионери- 55лв

Изследването на съдържанието на формите на невербалният израз позволява осъзнаването на принципите и механизъмите на корегирането на психическото състояние на човека. Анализът на резултатите на научните изследвания, които са посветени на изучаване на психологическите аспекти на движението,показват, че съвремените телесно-ориентираните средства в психотерапията, включвайки и арт-терапията, се базират на ключевите позиции във водещите теории за движението- В.Бехтерев, М.Мерло-Понти, Н.Бернщейн, А.Лурия, К.Прибрам, А.Лоуен.

Създавайки модул по телесна арт-терапия и формирайки принципите на работа в него, ние изхождаме от научните представи за природата на движението и звука, които съществуват в съвремената философия, психология и медицина. Според последните данни, за подобряването на метаболизма се предлага използването на високочeстотни вълнови вибрации, които стимулират имунната система. Обаче при този подход не се взимат под внимание индивидуалните особенности на организма и личността. Методът на полимодалното движение
и трансперсоналната гласова терапия е разработен по време на изследвания на традициите в автентичното движение и звучене. Индивидът регулира степента на своето въздействие върху собствения организъм и психика, използвайки автентичните форми на движението и резонансното озвучаване. Контролът над характера на движението и над резонанса по честотен и ритмичен спектър на озвучаването се осъществява благодарение на личностната способност да влиза в променено състояние на съзнанието, което обуславя възможността на тънката диференциация в качеството на движението и звука и характера на неговото
въздействие върху организма.

Заедно с богат теоретически материал ще бъде предоставена възможност всеки курсист практически да проживее и да усвои новата информация, запознавайки се с терапевтическите аспекти на театралните изкуства.

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

Курсът по ТЕЛЕСНА АРТ-ТЕРАПИЯ представлява системно изложение на методики, форми и средства на терапевтично въздействие чрез използване на автентичните форми на движението, гласа и пластикодарама. Курсът е насочен към усвояване на принципите и приемите на решение на психосоматически и личностни проблеми в процесът на индивидуална и групова работа. Специално, за профилактика и корекция на сензорните и гностическите нарушения на речевата и слухова системи, състоянията на дихателната система, ставите и гръбнака.

СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА КУРСА СПЕЦИАЛИСТЪТ

Разбира механизмите на въздействие на движението и гласа върху дълбинните структури на психиката; Знае възможностите на приложението на движението , гласа и пластикодрама при разрешаването на конкретни психологически и психосоматични задачи; Умее да провежда скринингова диагностика на емоционалното и психосоматическо състояние на човека из основа на анализа на формите, характера на гласовите и движенчески репрезентации.

 

Телефони за контакти: 02 428 11 02; 0894 30 48 41; 0894 30 48 42

 

ИЗТЕГЛИ ПРОГРАМАТА

 

доц. Александра Хонг - ИНФОРМАЦИЯ и CV

проф. д-р Владимир Никитин - БИОГРАФИЯ

 

ГАЛЕРИЯ


Добави в Svejo