ДИСЦИПЛИНИ
Ателие за сценични стратегии

Семинар на тема: "Диагностиката на психо-физическото състояние на актьора"


  Владимир Никитин е Доктор на философските науки, кандидат на психологическите науки, професор, завеждащ катедра на философската антропология и Арт-терапия в Московски социално-педагогически Институт. Председател на Източно-Европейска асоциация по арт-терапия /София/.

Виж: http://art-kafedra.ru
        http://eeata.net

 

  „Създавайки модул по телесна арт-терапия и формирайки принципите на работа в него, ние изхождаме от научните представи за природата на движението и звука, които съществуват в съвременната философия, психология и медицина. Индивидът регулира степента на своето въздействие върху собствения организъм и психика, използвайки автентичните форми на движението и резонансното озвучаване. Контролът над характера на движението и над резонанса по честотен и ритмичен спектър на озвучаването се осъществява благодарение на личностната способност да влиза в променено състояние на съзнанието, което обуславя възможността на качеството на движението и звука и характера на неговото въздействие върху организма.“ проф. Вл.Никитин

 

  Завършилите семинара получават сертификат за допълнителна квалификация в психологическо консултиране.

 

 

Стойност на семинара: за студенти – 20 лв.; за преподаватели от Колежа – 30 лв.; за външни преподаватели и работещи – 40 лв.

 

  Заплащането става по банков път по сметката на ТЕАТРАЛЕН КОЛЕЖ „ЛЮБЕН ГРОЙС“:

                                           СИБАНК

                                           BGN
                                           BIC: BUIBBGSF
                                           Код: BUIB9888
                                           IBAN: BG14BUIB98881033735501

 

 

Краен срок за записване: 15.04.2018 г.

(Важно: Записването става в офиса на Колежа, след представяне на вносната бележка от банковия превод не по-късно от 15 април.)

 

 

Телефони за контакти:  02/4281102; 0894304840; 0894304843.


Добави в Svejo