ДИСЦИПЛИНИ

Общ бал


ОБЩ БАЛ ОТ  КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТ                                 "АКТЬОРСТВО ЗА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР"  2017/2018г.  МИНИМАЛЕН БАЛ ЗА ПРИЕМАНЕ Е 12,00.


№ по ред

Имена на кандидат-студентите Бал
1 Кристина Владимирова Мирчева 15,36
2 Биляна Александрова Добрева 14,34
3 Велизара Велинова Душанова 15,87
4 Светлозар Тодоров Начев 16,32
5 Мартин Гаврилов Раков 14,28
6 Благомира Валериева Стоева 16,29
7 Пепи Сотирова Любенова 14,54
8 Калина Петрова Митева 15,34
9 Гордан Петев Коев 13,15
10 Лора Стефанова Табакова 14,55
11 Лъчезара Георгиева Василева 14,55
12 Катрин Милчева Методиева 13,89
13 Ивана Красимирова Иванова 11,25
14 Мартин Николаев Димов 13,27
15 Анна-Мария Мартинова Януш 14,19
16 Грета Пенчева Гичева 15,44
17 Илиян Владимиров Стаменков 13,63
18 Лилия Ангелова Василева 14,95
19 Калин Василев Николаев  14,47
20 Теодор Димитров Бочев 15,41
21 Траян Чавдаров Христов 14,85
22 Иларион Детелинов Стаматов 16,32
23 Мартин Тонев Иванов 14,52
24 Афродита Андреева Дурмишева 11,58
25 Карина Бориславова Борисова 16,27
26 Никол Руменова Василева 15,22

Добави в Svejo