ДИСЦИПЛИНИ
Ателие за сценични стратегии

"Гняв" по Стивън Кинг

Режисьор: проф. Надежда Сейкова - Випуск 2007/2008
Ателие за сценични стратегииАтелие за сценични стратегииАтелие за сценични стратегииАтелие за сценични стратегииАтелие за сценични стратегииАтелие за сценични стратегииАтелие за сценични стратегии