ДИСЦИПЛИНИ
Ателие за сценични стратегии

Мечешко предложение

Дипломен спектакъл на випуск 2009/2010
Ателие за сценични стратегииАтелие за сценични стратегииАтелие за сценични стратегииАтелие за сценични стратегииАтелие за сценични стратегии