ДИСЦИПЛИНИ
Ателие за сценични стратегии

ТЕАТЪР НА ПЕСЕНТА

Творчески екип, реализирал представлението: Авторска музика – Развигор Попов; Музикален педагог – Мими Иванова; Постановка – Катя Иванова; Сценография – Севда Каменова; Хореография – Севда Каменова; Художествено осветление – Дора Недкова. Участват децата от театрална формация – „ТЕАТЪР НА ПЕСЕНТА” – към Театрален колеж „Любен Гройс”.
Ателие за сценични стратегииАтелие за сценични стратегииАтелие за сценични стратегииАтелие за сценични стратегииАтелие за сценични стратегииАтелие за сценични стратегииАтелие за сценични стратегииАтелие за сценични стратегииАтелие за сценични стратегииАтелие за сценични стратегииАтелие за сценични стратегииАтелие за сценични стратегииАтелие за сценични стратегии