ДИСЦИПЛИНИ

Думите

от Събрани текстове

постановка Валерий Пърликов
дата: 08-06-2016    час: 19:00

Акцията представлява концептуална театрална форма, представяща като сценично последование резултат от експериментални тренинги за подготовка на актьорски акт. В условията на неконструирана постановъчна форма, експлицирайки ефектите на креативната си спонтанност, актьорите имат за единствено ограничение да "изговорят" целия текст на предварителното изготвената драматургична верига. Освен с възникващите при актуално общуване взаимоотношения, актьорите съобразяват акциите си и с произволното разположение на зрителите в пространството. Елементите на непредвидимост целят пределно оголване на психичните програми на участващите през естествената им ритмичност и дефинират неповторимост на срещата. 


Добави в Svejo