ДИСЦИПЛИНИ
Приемните изпити

Приемните изпитидата: 21-09-2012    час: 09:00

ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТ - СТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ


Кандидат – студентската изпитна процедура включва три кръга.
Кандидатът трябва да подготви по свой избор репертоар от стихотворение, басня, откъс от проза, монолог /комедиен или трагичен – по избор/, песен и танц.


І. Кръг – Септември 2010г.
Изпълнение на подготвени материали по избор на кандидата.
Изпълнение на подготвени материали по избор на комисията.
Оценка на гласово – говорните данни и сценично присъствие.


ІІ. Кръг - Септември 2010г.
Изпълнение на подготвените материали по избор на комисията. Поставяне на сценични задачи. Проверка на музикалността, ритмичността, движенческите и танцови качества на кандидата.


ІІІ. Кръг - Септември 2010г.
Изпълнение на подготвените материали. Поставяне на сценични задачи. Четене на непознат текст. Писмено есе по зададена тема, целящо проверка на образно-емоционалното мислене на кандидата.Разговор – интервю с комисията.

 
Оценяването на І кръг става с “да” и “не”. Получилите “не” отпадат от по – нататъшно участие в конкурса.


Оценяването на ІІ и ІІІ кръг става с цифрови оценки, при което кандидатът трябва да има оценка не по – малка от “добър” (4.00), за да бъде допуснат до следващия кръг и да бъде класиран.


Крайното класиране се извършва от сбора на оценките на ІІ кръг и удвоената оценка от ІІІ кръг. Най – ниският необходим бал за крайно класиране е 12.00.

 

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И ДИПЛОМИРАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ


Добави в Svejo