ДИСЦИПЛИНИ

Сценична изразност

Преподаватели: проф. Надежда Сейкова

Учебна програма

по „Сценични изразни средства”

на проф. Надежда Сейкова

I курс

 

Анотация

Двугодишният курс по „Сценични изразни средства”  цели осмислянето и практическото овладяване и обогатяване на изразните средства на артиста. Чрез изследване и опознаване на себе си и своите възможности, студентът трябва да се подготви за процеса на превъплъщение в образ, да овладее умението да пресъздава на сцената различни характери и сложни взаимоотношения. Чрез богато физическо поведение, овладяване на възможностите на словесното действие и пресъздаване на сложен психологически живот на сцената.

 

Теми за лекции и упражнения

Първи семестър

 

 1. Изкуството на театъра като игра

Удоволствието от играта при децата, нейната спонтанност и разнообразие; театралната игра и обучението в професионализъм.

Артистът, неговото дарование, изразителност; заразителност и внушение на мисли и чувства. Превръщане на своите чувства в чужди и на чуждите в свои.

 1. Изразните средства на актьора

Поведение и пластична изразност на тялото. Възможностите на словесното действие. Психологическата оценка: действие, психологическа пауза. Темпоритъм на действието. Диапазон на словесното действие.

 1. Изразните средства при изграждане на характера

Възраст и интелект на героя и изразни средства.

 

 1. Вниманието и концентрацията при подбора на изразни средства.
 2. Наблюдателност, водене на дневници за натрупване на арсенал от образи и изразни средства

Кръгове на внимание при действието и взаимодействието.

 1. Въображение и фантазия в действие и подбор на изразните средства при пресъздаване
 2. Действие с въображаеми предмети, етюди.
 3. Мускулно напрежение и мускулен контрольор. Упражнения.
 4. Различни походки, смяна на мускулното напрежение. Упражнения –  преминаване на въображаем ток по цялото тяло, мускулно схващане и отпускане.   

10.  Занимания със словесното действие на сцената – диапазон и темпоритъм на говора. Диалекти.

11.  Упражнения с гласни и съгласни, диалог и взаимодействие чрез възклицание, смяна на тоналността и темпоритъма.

12.  Овладяване на смеха, техника на смеха, естествен и характерен смях, естествен и преднамерено характерен смях. Упражнения и етюди на диалог със смях.

13.  Наблюдение и анализ на чуждо поведение и пресъздаване на наблюдавания обект.

14.  Преговор на взетия материал преди изпита.

 

Тези теми са разпределени в 30 часа.

 

 

Втори семестър

 

 1. Действие и взаимодействие – умение да въздействаш,  да слушаш, да оценяваш. Средства на общуване чрез слово, жест, пауза.
 2. Упражнения за взаимодействие; пряко – очи в очи; с гръб; дискретно, без текст и  с текст.
 3. Текст и смях. Импровизация на естествен смях с взаимодействие и характерен смях. Взаимодействие със заучен текст и смях.
 4. Възклицания – с гласни кратки и удължени, съгласни. Етюди на диалози с взаимодействие с възклицания без текст.
 5. Изиграване на животни. Анализиране на физическото им поведението, звуците и взаимодействието. Пресъздаване на характера и поведението им. Упражнения за животно и човек-животно (изиграване характера на животното).
 6. Разиграване на етюди по двойки и тройки; взаимодействие между животните; запознаване, симпатизиране, конфликти.
 7. Превръщане в предмети. Избор на предмети за пресъздаване на сцената. Изследване на предмета – формата, начина на движение на предмета в пространството, издаване на звуци, характера на предмета (симпатичен и несимпатичен). Пресъздаване на предмета и неговото въображаемо обогатено движение по сцената.
 8. Взаимодействие на два и три предмета, създаване на обстоятелства за взаимно проучване и взаимно действие, сприятеляване и конфликти.
 9. Използване на песента като действие и акценти в действието. Взаимодействие чрез песен и текст. Действие на музика.

10.  Танцът като изразно средство; като акцент в действието и като център на действие. Импровизация с танц и обработен танц като част от действието.

11.  Преговор и подготовка за изпита.

 

Тези теми са разпределени в 30 часа.

 

 

Учебна програма

II курс

 

Теми за лекции и упражнения

Първи семестър

Работа с басни, подбор на басните, драматизация, разпределение, анализ. Работа с текст.

Работа на сцена

А. Репетиция като животни

Б. Репетиция като човеко-животни (търсейки характера на животното човек)

Изпит

Тези теми са разпределени в 30 часа.

 

 

Втори семестър

Работа с народно творчество

Работа с поговорки и пословици, благословии, клетви. Създаване на етюди и диалози, включване на повече изразни средства във взаимодействието.

Работа с народни песни като сценично действие, диалози и взаимодействие с включване на етюди, текст, песни и танци. Подбор на песни, разпределение, работа на сцена. Търсене на помощ от педагозите по пеене и танц.

 

Изпит

Тези теми са разпределени в 30 часа.