ДИСЦИПЛИНИ

Изкуство на актьора в кинотоИзкуство на актьора в киното – специализираща дисциплина с теоретико-практическа насоченост. Курсът е с продължителност 45 академични часа разпределени в 1 модул и носи 2 кредитa.


Подготвка: филмовите стилове в киното и задачите на младите актьори.

Учебни резултати, като ще бъдат оценявани – познания върху историята на световната и българската кинематография.


Форма, в която ще бъдат демонстрирани постиженията – развиване на теми и дискусии.


Процедури за поставяне на оценка върху постиженията на студентите: