ДИСЦИПЛИНИ

Изкуство на актьора в кинотоУЧЕБНА ПРОГРАМА

 

ПО ДИСЦИПЛИНАТА: Изкуство на актьора в киното

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: Актьорство за драматичен театър

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 1 семестър

ОБЩ ХОРАРИУМ: 45 часа

АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ: 3 часа седмично

ФОРМА НА КОНТРОЛ: изпит

ОБЩ ОБЕМ КРЕДИТИ: 2

АВТОР НА ПРОГРАМАТА: 

ПРЕПОДАВАТЕЛ:

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

  Анотация:

  Основна  общообразователна  дисциплина.

 

            Подготовка: филмовите стилове в киното и задачите на младите актьори.

 

            Учебни резултати, които ще бъдат оценявани: познания върху историята на световната и българска кинематография.

 

            Форма, в която ще бъдат демонстрирани постиженията: развиване на теми и дискусии като основа за текущи и семестриални оценки.

 

            Процедури за поставяне на оценка върху постиженията на студента: