ДИСЦИПЛИНИ

Микрофонна техника, работа на актьора с микрофон за телевизия и кино.

Преподаватели: ст. преп. Митко Тодоров

 1. РАБОТА НА АКТЬОРА ПРЕД ТЕЛЕВИЗИОННА   

КАМЕРА И МИКРОФОН ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ И КИНО

 

Преподавателска програма на инж. Иво Иванович

за студентите от Театрален колеж „Любен Гройс”

Избираема специализираща дисциплина.

Курсът е разпределен в 1 модул с продължителност 45  

академични часа.

 

Подготовка: заподнаване с различните пространствено-времеви характеристики, специфичната условност, в резултат от които се пораждат особеностите на изкуството на киноактьора. Усвояванена знания и умения за работа с микрофон на сцена, в дублажно студио и радиопредавания.

 

Учебни резултати, които ще бъдат оценявани:

 

Процедури за поставяне на оценка върху постиженията на студентите:

 

        Разпределение на темите :

 

 1. Средства за реализиране на звука. Видове запис на звука – аналогов и дигитален (предимства и недостатъци)
 2. Преобразуване на звука – микрофони. Видове, устройства, характеристики.
 3. Пракическо приложение на различните видове микрофони в звуковата практика. Избор на микрофон.
 4. Работа на актьора (говорител) с различните микрофони. Изисквания към звукозаписната техника.
 5. Работа на актьора в радио и ТВ емисии като говорител. Осъществяване на запис и директно предаване на звука в ефир.
 6. Дублаж на кино и видео-филми. Видове дублаж. Изисквания и постановка на гласовите качества на актьора.
 7. Избор на актьора и работата му в екип за художествен дублаж на видео-филми.
 8. Взаимоотношения на актьори, режисьор и тонрежисьор по време на запис.
 9. Работа на актьора като водещ – конферансие на програми, концерти в закрити и открити пространства.
 10. Гласови и певчески изяви на актьора на сцената. Възможност на озвучителната апаратура за подпомагане участниците в спектакъла.
 11. Драматургия на звука. Изграждане на драматургия чрез художествен запис на говора.
 12. Нови технологии за запис на говор и възпроизвеждане и приложението им в радио, кино и телевизия.