ДИСЦИПЛИНИ

Актьорски тренинг

Преподаватели: ДОЦ. Д-Р МАРИЯ ГАНЕВА, СТ. ПРЕП. Д-Р ВАЛЕРИЯ КАРДАШЕВСКА

Курсът е с продължителност 300 академични часа разпределени в 6 модула и носи 12 кредита.