ДИСЦИПЛИНИ

Сценичен бой, Фехтовка

Преподаватели: ст.преп. Михаил Бойков

Сценичен бой – фехтовка - задължителна специализираща дисциплина с практическа насоченост. Курсът е разпределен в 3 модула с продължителност 60 академични часа и носи 3 кредита.

 

Подготовка: усвояване на богат арсенал от фехтовални умения, които позволяват обогатяване на гамата от изразни средства, с които се борави на сцената.

 

Учебни резултати, които ще бъдат оценявани:

 

Форма, в която ще бъдат демонстрирани постиженията:

 

Процедури за поставяне на оценка върху постиженията на студента: